Hollandse Delta

inloopavond dijkversterking Spui West

29 september inloopavond dijkversterking Spui West

Publicatiedatum : 22 september 2010

Waterschap Hollandse Delta houdt woensdag 29 september vanaf 19.30 uur een inloopavond in het Dorpshuis in Hekelingen over de versterking van de dijken langs het Spui op Voorne-Putten. Dit gebeurt naar aanleiding van de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte & Detailniveau door de Provincie Zuid-Holland.

In deze notitie staat precies beschreven welke delen van de Krommedijk, Schuddebeursdijk, Aaldijk, Kerkhofsdijk, Wolvendijk en Papendijk versterkt worden en welke versterkingsmogelijkheden daarvoor zijn. Tijdens de inloopavond (Dorpshuis, Lede 13 in Hekelingen) heeft iedereen de gelegenheid om hierover vragen aan het waterschap te stellen.

Terinzagelegging
De notitie ligt tot en met 11 oktober ter inzage op het provinciehuis in Den Haag, de gemeentehuizen van Bernisse en Korendijk, de gemeentewinkel van Oud-Beijerland en het kantoor van het waterschap in Ridderkerk. Ook is de notitie digitaal beschikbaar via www.wshd.nl/spui-west.

Tijdens de termijn van terinzagelegging heeft iedereen de mogelijkheid een zienswijze bij de provincie in te dienen. Deze zienswijzen worden door de provincie meegenomen in de richtlijnen die ze het waterschap meegeeft voor de volgende stap; het milieueffectrapport. In dit rapport worden de effecten van de versterkingsmogelijkheden op de omgeving in kaart gebracht.

Vervolgtraject
Na de terinzagelegging wordt de notitie vastgesteld en gaat het waterschap aan de slag om een voorkeursalternatief voor de versterking uit te werken. Dit gebeurt in samenspraak met de klankbordgroep. Het waterschap verwacht dit in de eerste helft van 2011 af te ronden. © Waterschap Hollandse Delta
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||