Gemeente Westvoorne


Onthulling bord "Millenium gemeente"

(persbericht)

Op woensdag 29 september om 14.00 uur onthult burgemeester De Jong, samen met de initiatiefnemer, de heer Robles, het Millenniumbord van de gemeente Westvoorne.

Bij de toegang tot Oostvoorne aan de Brielseweg - nabij het Shell tankstation - wordt het bord onthuld.

De gemeenteraad heeft Westvoorne uitgeroepen tot âMillennium Gemeenteâ. Op deze manier wil de gemeente Westvoorne bijdragen aan het behalen van De Millenniumdoelen. Deze doelen zijn gericht op vermindering van schrijnende armoede in de wereld, op eerlijke handel en op een schoner milieu. Tijdens de âMillennium Topâ van de Verenigde Naties in 2000 beloofden alle regeringsleiders dat de doelen in 2015 behaald zouden zijn. De tijd is voor een groot deel verstreken en nog steeds leeft meer dan 1 miljard mensen van minder dan 1 euro per dag.

In de hele wereld ondersteunt een brede beweging van overheden en niet-overheden de strijd voor de millenniumdoelen. In Nederland is de strijd voor de millenniumdoelen opgenomen in het regeringsbeleid. Ook Westvoorne heeft zich hierbij aangesloten.
Meer informatie is te vinden op www.millenniumgemeente.nl. Â