Gemeente Het Bildt


Millenniumgemeente het Bildt geeft bijdrage aan hulporganisaties

24-09-2010 10:12

Op 29 september aanstaande tijdens de RadeRaad zal wethouder Boukje Tol cheques uitreiken aan drie organisaties op het gebied van vluchtelingenzorg, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten.

Uit handen van Boukje Tol zullen Amnesty International, ZOA Vluchtelingenzorg en Simavi ieder een gemeentelijke bijdrage ontvangen. De bijdrage voor de drie organisaties is gebaseerd op de opbrengsten uit de collecten die in 2010 in de gemeente zijn gehouden. In totaal stelt de gemeente
een bedrag beschikbaar van EUR 4500 euro.

Tijdens de collecteweken van de drie genoemde fondsen werd in totaal EUR 6.332 door de collectanten opgehaald. Onder het motto: "Goed voorbeeld doet (goed) volgen", hoopt de gemeente het Bildt dat deze gemeentelijke bijdrage een stimulans is voor de gevers en de collectanten. Met de bijdrage van de gemeente het Bildt komt de gezamenlijke opbrengst uit op een bedrag van EUR 10.832.

Millenniumgemeente
De gemeente het Bildt is sinds 2009 millenniumgemeente. De Millenniumdoelen zijn acht ambitieuze doelen opgesteld door de Verenigde Naties gericht op wereldwijde armoedebestrijding. De acht millenniumdoelen betreffen problemen op het gebied van armoede, honger, onderwijs, mensenrechten, gezondheidszorg, ziektebestrijding, een duurzaam leefmilieu en eerlijke handel.

Eerste Friese Fairtradegemeente
Gemeente het Bildt steunt daarnaast actief projecten van charitatief kledinginzamelaar Humana. Sinds 2009 is de gemeente het Bildt de eerste Friese Fairtradegemeente.

---