Gemeente AalsmeerInformatiebijeenkomst Schiphol met uitleg van Alders

Op 19 augustus heeft de Alderstafel een advies uitgebracht over het starten van een
experiment met een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol. Op 29 september zal de heer Alders
voor bewoners in de regio een toelichting geven op het advies. Het volledige advies is te
vinden op www.alderstafel.nl/schiphol. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur
in het Claus Event Centre, Bosweg 19, in Hoofddorp. Gratis parkeren/bereikbaar met ov: zie www.claus.nl.

Programma:
19:00 Ontvangst
19:30 - 19:45 Opening door bewonersvertegenwoordiging aan de Alderstafel
19:45 - 20:30 Presentatie van het nieuwe geluidsstelsel door Hans Alders
20:30 - 20:45 Pauze
20:45 - 21:30 Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor degenen die zich aanmelden via info@alderstafel.nl ligt op deze informatieavond een
informatiepakket klaar.