Gemeente Almere

Veilig uitgaan in Almere

29-09-2010 | Start: 12:00 | Eind: 12:30

Op woensdag 29 september ondertekent burgemeester Jorritsma een overeenkomst die een collectieve horecaontzegging mogelijk maakt. Naast de gemeente zetten ook de politie, het openbaar ministerie en Horeca Nederland, afdeling Almere hun handtekening. Met de overeenkomst willen de betrokken partijen een veilig uitgaansklimaat verder bevorderen. Het is een aanvulling op de afspraken die voor dit doel al eerder gemaakt zijn, zoals een eenduidig deurbeleid en duidelijke huisregels.

Collectieve ontzegging
Een collectieve horecaontzegging (CHO) betekent dat iemand die geweld, overlast of een ander delict in de horeca pleegt de toegang mag worden ontzegd voor alle aangesloten horecagelegenheden en de daarbij behorende erven of terrassen. De duur van deze collectieve ontzegging is afhankelijk van de zwaarte van het misdrijf. Een lijst van aangesloten horeca is te vinden op www.ontzeggingenalmere.nl (live vanaf 30 september). De ondernemers die deelnemen aan de CHO maken dit kenbaar met een sticker bij de ingang van hun bedrijf.

Andere maatregelen
De eerste stap voor het verbeteren van de veiligheid van uitgaanspubliek en horecamedewerkers werd gezet in 2006 met het maken van eenduidig deurbeleid. Horecaondernemingen stelden samen criteria op waarmee bepaald kan worden wie wel of geen toegang krijgt. Deze regels zijn getoetst door het zogenaamde panel deurbeleid en zo is ROSA, Regels Op Stap in Almere ontstaan. ROSA is er ook voor bezoekers die geweigerd zijn en het hier niet mee eens zijn.

Behalve regels voor deurbeleid zijn er ook huisregels opgesteld. Bij het overtreden van deze regels kunnen sancties volgen in de vorm van een (schriftelijke) waarschuwing of een individuele ontzegging. Met de ondertekening van de nieuwe overeenkomst wordt dit uitgebreid met een collectieve ontzegging.