Rechtbank Zutphen


Uitspraken Bestuursrecht woensdag 29 september 2010

Zutphen, 27 september 2010 - De bestuursrechter doet op woensdag 29 september om 9:00 uur in openbare zitting uitspraak in de hierbij vermelde zaken.

Reguliere bestuursrechtelijke zaken
Zaaksnummer
10/48
09/1782
09/1276
10/815
09/1504
10/495
09/1945
10/287
09/1669
09/1667
09/1451
09/546
09/827
09/1068
09/1171

Vreemdelingenzaken
Zaaksnummer
09/23986
09/38785
09/46198
09/46049
09/20116
09/20329
09/16409
09/16415

Zie het origineel
Voorlopige voorzieningen
Zaaksnummer

--

Bewaringzaken
Zaaksnummer

--

Deze lijst is opgemaakt onder voorbehoud van wijziging.

Uitspreken in het openbaar
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat bestuursrechtelijke uitspraken in het openbaar moeten worden gedaan. De uitspraken in bestuursrechtelijke zaken worden in de rechtbank Zutphen eenmaal per week op woensdag in een openbare zitting gedaan. De zitting begint om 9:00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Ter zitting wordt de beslissing van de rechtbank meegedeeld. De motivering van de beslissing wordt in beginsel niet meegedeeld. Partijen vinden die in het afschrift van de uitspraak, dat hen schriftelijk wordt toegezonden. Ter zitting wordt geen afschrift van de uitspraak verstrekt. De zaken die in aanmerking komen voor publicatie op www.rechtspraak.nl worden op de dag van de openbaarmaking na 13:00 uur gepubliceerd.

In de correspondentie en bij de aanvang van de behandeling van de zaak worden de zaaksnummers bekend gemaakt. De media treffen de zaaksnummers aan op de ter inzage gelegde en/of toegezonden zittingslijsten. De vermelde zaaksnummers op dit overzicht geven aan of een zaak deze week wordt uitgesproken.

De openbare uitsprakenzitting vindt plaats in:
Gerechtsgebouw te Zutphen
Martinetsingel 2
7201 DT ZUTPHEN

Bron: Rechtbank Zutphen Datum actualiteit: 27 september 2010 Naar boven