Gemeente Waterland

28 september 2010

Gedeputeerde mevrouw Sascha Baggerman op werkbezoek in Waterland

Op 29 september 2010 brengt mevrouw Sascha Baggerman, Gedeputeerde Stedelijke Vernieuwing van de provincie Noord Holland, een werkbezoek aan de gemeente Waterland. Dit bezoek vindt plaats op uitnodiging van het gemeentebestuur en heeft als doel een beeld te geven van de projecten die met een bijdrage uit het budget voor ISV (=Investeringsgelden Stedelijke Vernieuwing) tot stand zijn gekomen. 576
In de gemeente Waterland zijn diverse projecten met ISV-gelden gerealiseerd. Bij sommige projecten heeft het provinciaal bestuur ook uit eigen middelen een bijdrage verleend.

Mevrouw Baggerman wordt om 11.00 uur ontvangen in de brandweerkazerne van Ilpendam. Hierna wordt een aantal locaties in Ilpendam bezocht. Via Overleek gaat de route naar Monnickendam. Na een lunch, een bezoek aan Museum De Speeltoren en een rondwandeling langs ISV-projecten wordt het bezoek om 14.00 uur in Monnickendam afgesloten.
---