Gemeente Capelle a/d IJssel

Vergadering Wop Fascinatio

Op woensdag 29 september 2010, 20.00 uur vergadert het Wijkoverlegplatform Fascinatio in het Multifunctioneel Centrum (MFC), Educatusstraat 10.

Op woensdag 29 september 2010, 20.00 uur vergadert het Wijkoverlegplatform Fascinatio in het Multifunctioneel Centrum (MFC), Educatusstraat 10.

Op de agenda staan o.a. ontwikkelingen Park /SpeelPlan fase 4, compartimentering bewegwijzering en verkeerssituatie, ontwikkelingen groeninrichting Tjaliehof, ontwikkelingen plantvakverlenging Solislaan, ontwikkelingen Sociaal Cultureel Werk/ consequenties voor de wijk, verzoek aanleg wandelpad parallel aan metrobaan. Verder komende lopende zaken aan de orde.

Spreekuren
Voorafgaand aan de vergadering houdt wijkwethouder Dick van Sluis spreekuur. Hier kunt u alleen gebruik van maken na telefonische aanmelding op telefoonnummer (010) 2848234.
Buurtagent Jacques Lems en opzichter Onderhoud Buitenruimte Ben Prijt zijn vanaf 19.30 uur aanwezig. Wilt u hen onder vier ogen spreken, dan kan dat. Dit hoeft u niet van tevoren te melden. De spreekuren worden gehouden in het MFC, Educatusstraat 10.

De volgende WOP Fascinatio is op woensdag 17 november 2010.