Hoogheemraadschap Delfland
* Verbeteren afvoer afvalwater Den Haag

Verbeteren afvoer afvalwater Den Haag

Het Hoogheemraadschap van Delfland start op 29 september met de werkzaamheden aan het rioolgemaal aan de Morsestraat in Den Haag. Het rioolgemaal zorgt voor de afvoer van het afvalwater in Den Haag naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust.

Morsestraat Om de grotere toevoer van afvalwater van huishoudens te kunnen verwerken, realiseert Delfland een modern rioolgemaal met een grotere afvoercapaciteit. In het gemaal worden onder andere de pompen vervangen. Ook wordt het gebouw volledig gerenoveerd. Door het verbeteren van het gemaal neemt de kans op overstort van vervuild rioolwater nabij het gemaal Morsestraat af. Dit betekent een positieve bijdrage voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Vanaf woensdag 29 september wordt gewerkt aan de aan- en afvoerleidingen van het rioolgemaal. De werkzaamheden zijn nodig om pompen in het rioolgemaal te kunnen vervangen met een tijdelijke pominstallatie. Het aansluiten van de leidingen gebeurt alleen bij droog weer, want dan is de aanvoer van afvalwater zo laag mogelijk. De werkzaamheden nemen drie dagen en nachten in beslag. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

De werkzaamheden vinden plaats op het terrein van het huidige gemaal en gedeeltelijk op het terrein van het Hofstad College (Morsestraat 1). Voor de veiligheid wordt het werkterrein afgezet.