Gemeente Dalfsen

10-10-10: Opening multisportvelden & skatebaan

29-09-2010

Primeur in Nederland: Led-verlichting sportveld voorzien van zonnenergie

Op zondag 10-10-2010 worden de skatebaan & het multisportenveld in Hoonhorst op sportpark `de Potkamp' om 12.30 uur officieel geopend. Om 11.30 starten de festiviteiten voor de kinderen met het versieren met graffiti van de skatebaan. Na het officiële deel volgen er een skatedemo en skatelessen voor de kinderen.

Het is 2 jaar geleden dat de Hoonhorster jeugd een handtekeningactie startten voor een skatebaan in Hoonhorst. Door de enorme inzet en medewerking van Hoonhorsters, de voetbal- en tennisverenging en de Gemeente Dalfsen is nu hun wens gerealiseerd. Meer nog dan dat: naast de skatebaan ligt een multisportenveld ,dat behalve door de jeugd , ook door de sportverenigingen op het terrein, gebruikt kan worden om te tennissen, voetballen en andere sporten te beoefenen.

Op initiatief van Duurzaam Hoonhorst worden de skatebaan en multisportenveld verlicht door LED-verlichting. LED-verlichting is zeer energiezuinig en bijzonder voor een sportveld, maar in Hoonhorst wordt de energie voor deze verlichting ook nog eens opgewekt door zonnepanelen. Dat is een primeur in Nederland. Op de overcapaciteit van de opgewekte elektriciteit zal een aantal lampen van de omliggende trainingsvelden branden. De realisatie van deze verlichting past helemaal binnen de doelstellingen van Duurzaam Hoonhorst: groen, gezond & gemeenschappelijk. De verlichting is groen voor het milieu, gezond voor de portemonnee en de gemeenschap & verengingen van Hoonhorst hebben er profijt van.

---

Achtergrond informatie

Hoonhorst: Hét Duurzaam Dorp van Overijssel

Sinds 30 juni 2010 is Hoonhorst Hét Duurzaam dorp van Overijssel. De combinatie van 17 duurzame projecten van de initiatiefgroep Duurzaam Hoonhorst 2050 heeft Hoonhorst deze eretitel en een cheque van 1,5 miljoen van de Provincie Overijssel opgeleverd. Het geld is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Hoonhorst tot een duurzame gemeenschap. De projecten zijn gebouwd rond drie peilers: groen, gezond en gemeenschappelijk. Het gaat om zaken als dorpszorg, materieel-o-theek, Hoonhorster energie, anders bouwen, afvalbeheer, vervoer enzovoort. Op de site www.duurzaamhoonhorst.nl staat een overzicht. Daar is ook een link naar de film "Hoonhorst in 2025", die een mooi beeld geeft van een duurzaam Hoonhorst. Verder vindt u op de site andere informatie en het laatste nieuws.

Uiteraard bent u van harte welkom bij onze activiteiten. Voor meer informatie over de activiteiten op zondag 10 oktober2010 en Duurzaam Hoonhorst kunt u contact opnemen met:

Stichting Duurzaam Hoonhorst 2050
Antje Kingma, antje@duurzaamhoonhorst.nl, 0529-401878 Timo Veen, timo@duurzaamhoonhorst.nl, 06-54288438