Gemeente Hellevoetsluis


Voortzetten projecten buurtbemiddeling en buurtpreventie

De gemeente Hellevoetsluis wil de projecten buurtbemiddeling en buurtpreventie met twee jaar verlengen. Beide projecten zijn als pilot voor twee jaar in 2009 opgezet door de Stichting Welzijn Schiedam (SWS). Naast het voortzetten van de projecten, wordt een uitbreiding in het aantal uren gefaciliteerd.

Buurtbemiddeling heeft in 2009 39 zaken in behandeling genomen, waarvan er bij 19 zaken een oplossing is bereikt. Tot 11 augustus 2010 zijn er al 40 zaken in behandeling genomen. Doordat er meer zaken in behandeling worden genomen, is uitbreiding van het aantal uren noodzakelijk. Van 12 uur naar 20 uur per week. Voor het laatste kwartaal van 2010 zal hiervoor een extra bedrag aan subsidie van EUR 8.695,- worden verstrekt.

De subsidie 2011 voor de projecten is op basis van een structurele uitbreiding van het aantal uren naar 20 uren per week. Het gaat om een bedrag van EUR 76.000,-. Partner in het buurtbemiddelingsproject is wooncorporatie Maasdelta, die EUR 20.280,- (39 procent) van het subsidiebedrag voor haar rekening neemt.
Met het totale subsidiebedrag worden eveneens de twee buurtpreventieprojecten in de wijken De Kooistee en De Struyten voortgezet.

In totaal zijn er 30 personen als vrijwilliger betrokken bij de projecten. De projecten zijn bedoeld om de leefbaarheid in de wijken en het welzijn van de bewoners te verbeteren.

09/29/2010