Gemeente Hellevoetsluis


Contracten groen- en schoonmaakonderhoud gecontinueerd

Vorig jaar heeft de gemeente contracten afgesloten voor het groen- en schoonmaakonderhoud van de openbare ruimte. De aannemers Vibor BV en Verheij Integrale Groenzorg BV voeren in 2010 deze werkzaamheden uit. Het college heeft besloten het contract met beide partijen te verlengen tot en met 2011. Uit de evaluatie die deze zomer heeft plaatsgevonden, blijkt dat de werkzaamheden naar tevredenheid en op correcte wijze zijn verricht. De verwachting is dat ook in 2011 beide aannemers voor het onderhoud van de openbare ruimte aan de gestelde kwaliteitseisen kunnen voldoen.

09/29/2010