Gemeente Sneek


bestemmingsplan duinterpen

Rectificatie: Ontwerp Bestemmingsplan Duinterpen

Per abuis zijn in het eerder ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan Duinterpen een tweetal vastgestelde wijzigingen naar aanleiding van de inspraak niet overgenomen.

We hebben er daarom voor gekozen deze vastgestelde wijzigingen alsnog op te nemen en het ontwerp-bestemmingsplan Duinterpen opnieuw ter inzage te leggen.

Het ontwerp-bestemmingsplan zal vanaf vrijdag 8 oktober opnieuw voor 6 weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

De publicatie zal 7 oktober op de website en De Staatscourant en het Sneeker Nieuwsblad verschijnen. Het juiste ontwerp-bestemmingsplan zal dan tevens worden gepubliceerd op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/