Gemeente Zijpe


Opfrismiddag verkeersregels
Sfeerbeeld van de opfrismiddag

De opfrismiddag over verkeersregels, die door de Seniorenraad werd georganiseerd was, een groot succes. Ruim 50 mensen waren naar het gemeentehuis gekomen om daar via lichtbeelden nog eens duidelijk wegwijs gemaakt te worden met oude en nieuwe verkeersregels.

De heer Kunzel van de Rijkspolitie was heel duidelijk in zijn uitleg en gaf ook antwoord op een veelheid aan vragen, waarbij hij begrip had voor de irritatie die sommige maatregelen met zich meebrengen. Het is echter niet aan de politie maar aan de wegbeheerder om regels op hun wegen vast te stellen. Alle aanwezigen waren er van overtuigd dat dit een nuttige middag was.