Gemeente Zijpe


Verpleeg- en verzorgingshuizen ontruimen massaal


Meer dan dertig verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Noord-Holland Noord worden in de maand oktober ontruimd. Met deze grootscheepse ontruimingsoefeningen willen brandweer en de woonzorginstellingen zelf de aandacht vestigen op brandveiligheid voor mensen die zich bij een calamiteit niet zelf kunnen redden. Oktober is de maand van de Brandpreventieweken.

Ouderen zijn bij brand de kwetsbaarste groep. Van de 44 dodelijke slachtoffers die vorig jaar in Nederland vielen bij brand waren elf ouderen. In de vergrijzende samenleving is extra aandacht vereist voor deze groep om de risicoâs op dodelijke slachtoffers te beperken. Bij brand kan iemand die slecht ter been is zich immers niet zelfstandig uit de voeten maken. Er is ook een groep die mentaal minder goed in staat is zichzelf te redden. Deze categorie wordt steeds groter: vandaag werd bekend dat het aantal dementerende Nederlanders binnen vier decennia verdubbelt tot een half miljoen.

De manier van optreden van verzorgend personeel bij een brand is van grote invloed op het verloop van de calamiteit en het aantal slachtoffers, blijkt uit onderzoek. Dit was ook de conclusie na een dodelijke brand in een Belgisch verzorgingshuis vorig jaar, waarbij negen bewoners het leven lieten. Ontruimingsoefeningen zijn daarom van groot belang. Voorafgaand aan de oefeningen in oktober in Noord-Holland Noord krijgt het personeel extra instructie van de brandweer. Â