Gemeente Winterswijk

september / Samenwerking met ROVA wordt uitgebreid

Samenwerking met ROVA wordt uitgebreid

Het college van burgemeester en wethouders heeft voorlopig ingestemd met het voorstel de samenwerking met ROVA uit te breiden. Naast de gemeentelijke reinigingstaak wordt ook de uitvoering van de overige gemeentelijke onderhoudstaken in de openbare ruimte per 1 januari 2011 overgedragen aan ROVA.

Het betreft onder andere het onderhoud aan gemeentelijk groen, het onderhoud aan wegen en bermen, kleine rioleringswerkzaamheden, ongediertebestrijding, onderhoud aan het straatmeubilair en het afwikkelen van meldingen uit de bel- & herstellijn. De gemeente blijft regie voeren op het ontwerp, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte. De kwaliteit van de dienstverlening naar de burgers en bedrijven in Winterswijk blijft tenminste gehandhaafd en wordt waar mogelijk verbeterd. ROVA is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 20 gemeenten. De uitbreiding van de samenwerking heeft tot gevolg dat de buitendienstmedewerkers van de gemeente (34) in dienst treden bij ROVA. Ook het materieel en de gemeentewerf gaan over naar ROVA. De uitbreiding van de samenwerking met ROVA en de verkoop van de gemeentewerf levert de gemeente een structurele kostenbesparing op van EUR 150.000. De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting in december 2010 een definitief besluit.