D66

woensdag 29 september 2010

Patiënten in EU beter beschermd

De Milieu- en Volksgezondheidscommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel van de Europese Commissie voor betere informatie aan patiënten fors aangescherpt.

"Niet de farmaceutische industrie, maar de patiënt wordt nu terecht centraal gesteld", aldus Gerben Jan Gerbrandy.

veilige informatie

Patiënten kunnen straks veilige informatie, zoals bijsluiters, via gecontroleerde internetsites opzoeken. Het was Gerbrandy een doorn in het oog dat patiënten voornamelijk toegang hadden tot ongecontroleerde en vaak onjuiste informatie. Nieuwe regelgeving moet ervoor zorgen dat patiënten weten wanneer ze informatie kunnen vertrouwen. "Een extra voordeel van gecontroleerde websites is dat ze ook de mogelijkheid bieden om patiënten met behulp van filmpjes te laten zien hoe een geneesmiddel gebruikt moet worden."

onderscheid

Gerbrandy vindt het erg belangrijk dat er een duidelijk onderscheid tussen reclame en neutrale informatie wordt gemaakt. "Minder medicijngebruik is niet altijd in het belang van de industrie, maar wel van de patiënt. Patiënten mogen medicijnen dus niet opgedrongen krijgen via reclame-achtige campagnes."

Het Europarlementslid van D66 vindt dat patiëntenorganisaties betrokken moeten worden bij het opstellen van een gedragscode voor de farmaceutische industrie.