Gemeente Zwolle

Ranke brug tussen Maagjesbolwerk en Katwolderplein

Het college heeft het voornemen om de opdracht voor het ontwerp van de Rodetorenbrug te gunnen aan Ney en Partners, Daarmee volgt het college van burgemeester en wethouders het advies van de selectiecommissie, die aan het ontwerp van de brug een maximale score van 100 punten toekende.

Het wordt een vederlichte, transparante brug die het zicht op de binnenstad niet verstoort. Hierin zit de kracht van het ontwerp: de brug is minimaal zichtbaar, dat vraagt om een technisch hoogstandje.

Sierlijk

De brug is sierlijk en vindt goede aansluiting op de beide oevers. De detaillering is mooi en de brug is goed te onderhouden. De verlichting is ingepast in de brugleuningen en maakt onderdeel uit van het ontwerp. De brug wordt uitgevoerd met dunne platen staal.

Zowel de bogen als het dek krijgen een zandkleur. De leuning, de handgrepen en de diagonalen van de hoofdstructuur worden in RVS uitgevoerd. Hierdoor vallen deze elementen minder op en past de brug goed bij het water.

Selectie

De gemeente Zwolle ontving negentien inschrijvingen voor het ontwerp van de brug. Deze negentien inschrijvers zijn aan de hand van referentieprojecten beoordeeld waarna er vijf zijn geselecteerd om een schetsontwerp in te dienen.

Deze vijf ontwerpen zijn gepresenteerd aan de selectiecommissie, waarin onder andere de Vrienden van de Stadskern, de VVE Maagjesbolwerk, Het Oversticht en de Rijksdienst voor Cultuurhistorisch Erfgoed zitting hadden.

De ontwerpen zijn beoordeeld op vijf punten:

* de visie van de ontwerper op de locatie,
* de beleving van de brug en vanaf de brug,
* de brug als passend antwoord op de context en passend bij de landhoofden,

* de elementen in de constructie (detaillering en onderhoudbaarheid) en

* toevoegde elementen (zoals verlichting, markering).

Maximale score

Het ontwerp van Van Ney en Partners kreeg de maximale score van 100 punten. Het voornemen tot gunning is bekend gemaakt aan de vijf partijen die ingeschreven hebben.

De provincie Overijssel draagt financieel bij aan de realisatie van de brug.