Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

Reactie van Pieter Kalbfleisch op verwachte bezuinigingen

29-09-2010

Een goede marktwerking leidt tot een goede prijs-kwaliteitsverhouding voor de consument en tot meer innovatieve producten. Hierdoor kan het bedrijfsleven ook internationaal de concurrentie beter aan. Uiteindelijk is marktwerking goed voor de consument, goed voor de bedrijven en daarmee ook goed voor de economie in totaal. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bewaakt een goede marktwerking.

In politiek Den Haag klinken geluiden om een deel van de besparingen te behalen door overheidstaken naar de markt over te hevelen. Een goede regulering in combinatie met toezicht op de mededingingswet, bespaart de burger veel geld.

De besparing voor de burger is geen loze kreet; de NMa kan het sommetje daadwerkelijk maken. De NMa is een aantal jaren geleden begonnen met berekeningen over de baten van haar activiteiten. De baten worden berekend als het effect voor de burgers in het eerste jaar na het optreden van de NMa. Optreden van de NMa bestaat bijvoorbeeld uit het opsporen en beboeten van een kartel, het aanpakken van bedrijven die hun economische machtspositie misbruiken en het voorkomen van fusies die de concurrentie aanzienlijk verminderen. Ook het toezicht op de energie- en vervoersmarkten draagt in belangrijke mate bij aan de baten van de NMa.

Activiteiten van de mededingingsautoriteit hebben een langer effect dan slechts één jaar. Met name bij regulering heeft het optreden van de NMa effect op meerdere jaren. Dit geldt ook bij fusietoezicht en het oprollen van kartels. Wat nu volgt zijn dus conservatieve schattingen.

De NMa levert een factor 7 meer op dan de organisatie kost. De baten n 2009 bedragen ruim EUR 330 miljoen. Dit is ruim EUR 46 per huishouden. De directe kosten van de NMa bedragen in 2009 EUR 46,8 miljoen Dit komt neer op circa EUR 6,50 per huishouden.

Mededingingtoezicht levert ook nog een extra economische groei van 0,5% op en zorgt ervoor dat de werkgelegenheid met ongeveer 30.000 banen toeneemt, blijkt uit onderzoek (Van Sinderen: Aan de Slag (pagina 79), NMa, 2006).

Bezuinigingen op het toezicht betekenen dat de NMa keuzes moet maken. Zo komt er minder ruimte om kartels of andere vormen van misbruik op te sporen en om fusies minder grondig te beoordelen. Ook kan de NMa dan minder adviezen geven aan overheden en bedrijven over de uitvoering van de wet. Bedrijven worden slimmer, de rechttoe rechtaan kartels zijn inmiddels wel aangepakt. Voor het opsporen en aantonen van meer geavanceerde kartels is uitgebreider onderzoek nodig. Als de NMa met minder mensen verder moet, levert dat fors minder op dan de ongeveer EUR 330 miljoen per jaar. In tijden van forse besparingen is dat het slachten van een kip met gouden eieren.