Gemeente Maassluis

Ontwikkeling werklocatie Lely en woongebied Dijkpolder van start


De ontwikkeling van de Dijkpolder in Maassluis gaat van start. Maandag 27 september hebben de gemeente Maassluis, de Lely Agri Groep en Lely Vastgoed hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst die de nieuwbouw voor de Lely Agri Groep en de ontwikkeling van een woongebied mogelijk maakt. "We hebben hier in Maassluis een uniek stuk woonmilieu in het vooruitzicht", aldus burgemeester Karssen over de nieuwe woonwijk.

De drie partijen zetten na een lange voorbereidingsperiode nu samen de schouders onder de ontwikkeling van het project. Niet alleen worden de productie- en ontwikkelactiviteiten van de Lely Agri Groep weer in Maassluis samengebracht, ook wordt een stijging verwacht van het aantal arbeidsplaatsen van 500 naar 800. "Het behoud van de bestaande werkgelegenheid en de verwachte groei zijn voor de gemeente belangrijk geweest om met Lely concreet om tafel te gaan. Ik ben blij dat dit bedrijf voor Maassluis behouden is en blijft", aldus wethouder Keijzer.

"Onze vader en oom zijn hier in de Dijkpolder 60 jaar geleden het bedrijf gestart. Het doet me meer dan goed dat hier ook de toekomst ligt voor ons mooie bedrijf", aldus Alexander van der Lely."

"Beste nieuwbouwproject"

De Dijkpolder wordt naast de thuishaven voor Lely ook de plek voor een nieuwe woonwijk. Met een woonmilieu waaraan grote behoefte is in de regio; dorps-landelijk wonen in een rustig-stedelijke setting. Ronald van der Lely "Het is het beste nieuwbouwproject in de wijde omgeving; de nieuwe bewoners komen niet alleen uit Maassluis. We richten met deze ruime groene wijk onze pijlen ook op de zuidvleugel van de Randstad, waaronder de Drechtsteden, Den Haag en uiteraard Rotterdam."

De Lely Agri Groep start nu met de herontwikkeling van de nieuwe werklocatie. Eerst wordt hiervoor een bestemmingsplan opgesteld. In het tweede kwartaal van 2011 kan vervolgens naar verwachting de eerste spade de grond in.

Voor het woongebied wordt in de komende periode een nota van uitgangspunten opgesteld. Dit vormt samen met de gemeentelijke structuurvisie de basis voor het Masterplan voor de Dijkpolder. In het tweede kwartaal van 2011 wordt dit plan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.