Belgische Federale Overheid


Ongerustheid Steven Vanackere over arrestaties in Burundi

Datum: 29 september 2010

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere drukt zijn ongerustheid uit over de recente arrestatie in Burundi van de journalist Jean-Claude Kavumbagu en van de woordvoerder van de MSD partij, Mr. François Nyamoya. De Minister roept de Burundese overheid op de vrijheid van meningsuiting te respecteren zoals voorzien in het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten dat Burundi heeft geratificeerd en in zijn grondwet ingeschreven.

Zoals hij dat reeds deed tijdens zijn onderhoud in new York met Rufyikiri Gervais, 2e Vice-president , moedigt Minister Vanackere de dialoog aan tussen de Burundese partijen, daarbij inbegrepen de partijen die niet in het parlement aanwezig zijn. Hij hoopt dat deze dialoog kan worden onderhouden en zelfs versterkt opdat elke politieke acteur op een verantwoordelijke en constructieve manier kan deelnemen aan het politieke debat in zijn land. België is bereid elk initiatief te ondersteunen dat beoogt deze politieke dialoog te faciliteren, aldus Minister Vanackere.

De Minister waarschuwt tegen elke vorm van geweld als uiting van een politieke boodschap. "Dit zou onaanvaardbaar zijn voor de internationale gemeenschap" zegt Steven Vanackere, die alle Burundese politieke partijen uitnodigt om resoluut en ondubbelzinnig elke vorm van geweld te veroordelen. Hij vraagt hen samen te werken met de Burundese overheid bij het onderzoek naar de granaataanslagen die in juni en juli plaatsvonden maar nodigt de overheid eveneens uit een grondig onderzoek te starten naar de beschuldigingen van martelingen die onlangs openbaar werden gemaakt.