Gemeente Zijpe


Aanleg Waterberging gestart


Dinsdagmiddag 28 september 2010 is gestart met de aanleg van de Waterberging "Zijpermolen" in 't Zand. De Waterberging wordt aangelegd op de locatie Korte Belkmerweg 40.

Cees Mantel, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, sprak een woord van welkom. Ook wethouder Piet Morsch van de gemeente Zijpe nam kort het woord. Beide heren hadden veel waardering voor de wijze van samenwerking tussen de diverse partijen. Het hoogheemraadschap bood aan de wethouder een mooie foto aan van de omgeving.
Wethouder Piet Marees voegde zich bij de heren om de starthandeling uit te voeren. Het driemanschap schepte een hoeveelheid grond in de bak van een graafmachine waarmee de start een feit was.

Waterberging Zijpermolen 20100929 (25)

De Waterberging "Zijpermolen" is de eerste locatie in de gemeente waar regenwater kan worden opgevangen in geval van hevige wateroverlast. Het betreft een zogenaamde droge waterberging van 1,8 hectare. Dit betekent dat de percelen hun agrarische functie behouden en dat er geen grote oppervlakten aan open water komen. Omdat de waterberging alleen wordt ingezet in geval van wateroverlast ontstaat een ideale leefomgeving voor verschillende plant- en diersoorten, zoals de Zwanenbloem, de Rugstreeppad en weidevogels zoals de Kievit en de Scholekster.

Het project is een initiatief van de gemeente Zijpe, de provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en wordt nog in 2010 afgerond. Waterberging Zijpermolen 20100929 (26) Waterberging Zijpermolen 20100929 (28)

Waterberging Zijpermolen 20100929 (29) Â