GGD Amsterdam


Datum Ons kenmerk 29 september 2010


Jongeren doen niet makkelijk over ruilseks
GGD Amsterdam heeft samen met de Rutgers Nisso Groep onderzoek gedaan naar de achtergronden, motieven en beleving van jongeren die aan ruilseks doen. De jongeren die seks hebben tegen een beloning, circa 1 tot 2% van alle jongeren, doen dat niet makkelijk. De achtergronden en motieven van de jongeren zijn divers. Ruilseks gaat nagenoeg altijd gepaard met bredere psychische of sociale problematiek en gevoelens van schaamte of spijt achteraf. Motieven voor ruilseks Het onderzoek is uitgevoerd om meer te weten te komen over de achtergronden van ruilseks en hoe jongeren die hieraan doen dit beleven. Het geeft geen antwoord op de vraag hoe vaak seks voor een beloning voorkomt. Er zijn interviews gehouden met dertig jongeren van 14 tot 24 jaar die seksuele contacten hebben gehad tegen een beloning. Er zijn vier soorten ruilseks te onderscheiden, gebaseerd op vier motieven: 1. Instrumentele seks (seks met als hoofddoel een materiële beloning) 2. Thrillseeking (seks vooral vanwege de spanning en opwinding; materiële beloning is nevendoel) 3. Misbruik/dwang (tegen de zin, maar met beloning als rechtvaardiging voor de dader) 4. Prostitutie (geld in ruil voor seks is belangrijkste of enige bron van inkomsten) Geld of dure spullen Jongeren hadden seks voor grote bedragen of dure spullen. Er was sprake van tevoren geplande of overdachte transacties, ernstige dwang, financiële afhankelijkheid, of langere tijd geen onderdak hebben. Jongeren die het volstrekt normaal vonden om seks te hebben om een avondje uit te bekostigen, zijn de onderzoekers niet tegengekomen. Kenmerken van de jongeren De jongeren in het onderzoek waren heel divers in geslacht, seksuele voorkeur, opleidingsniveau en plaats van herkomst. Wel hadden bijna alle jongeren problemen met zichzelf of binnen het gezin. Ook blijkt de ruilseks psychische gevolgen te hebben: de jongeren voelen zich er vaak slecht over. Aanbevelingen Gezien de negatieve emoties die ruilseks achteraf bij jongeren oproept, bevelen de onderzoekers aan dat hieraan aandacht wordt besteed in seksuele voorlichting. Ruilseks is een moeilijk bespreekbaar onderwerp voor de jongeren die eraan doen. Hulpverleners zullen zelf het initiatief moeten nemen om erachter te komen of een jongere aan ruilseks doet. Ook moet er aandacht zijn voor de vaak bredere problematiek van jongeren die aan ruilseks doen.