Economische groei Europese steden; steden Nederland in middenmoot

29/09/2010 11:13

ECORYS Nederland BV

De grote steden van Europa zullen vanaf 2011 weer economische groei kennen. De grootste groei wordt verwacht voor de Poolse steden Poznan, Warschau en Krakow, de vier grote Nederlandse steden bevinden zich in de Europese middenmoot. De ontwikkeling van de werkgelegenheid zal bij de economische groei achterblijven. Dit blijkt uit het onderzoek European Regional Prospects 2010 van economisch onderzoeks- en adviesbureau ECORYS.

De eerste tekenen van herstel van de economie in Europa zijn zichtbaar in de industrie. Dit komt vooral door de groeiende wereldhandel en een verbetering van de industriële voorraadpositie. Het voorzichtige herstel voedt de economische prestaties van steden in de grote industrielanden. Tegelijkertijd ondergraaft de crisis in de financiële sector de groei in de financiële centra. Tegen deze achtergrond leidt de bezorgdheid over de staatsschuld en de uitvoering van de bezuinigings-maatregelen tot een zwakker herstel in de landen met de grootste begrotingstekorten, en zal in het bijzonder een negatief effect op de groei van de werkgelegenheid hebben. Het economische herstel - in termen van bruto stedelijk product - is het sterkst in de Poolse steden.

Een en ander blijkt uit de onlangs gepubliceerde studie European Regional Prospects 2010. In deze publicatie zijn de economische groeiverwachtingen voor de periode tot 2014 opgenomen voor steden en regio's in alle 27 EU-landen en Noorwegen en Zwitserland. European Regional Prospects wordt jaarlijks gepubliceerd door ERECO, een organisatie waarin ECORYS en een aantal andere vooraanstaande Europese economische onderzoeks- en adviesbureaus zijn verenigd.

Nederlandse steden in middenmoot

De vier grote Nederlandse stadsregio's Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bevinden zich qua verwachte economische groei in de Europese middenmoot. Utrecht en Amsterdam kennen tot 2014 een verwachte groei van respectievelijk 1,4 en 1,0 procent, waarmee zij de plaatsen 20 en 29 innemen op de ranglijst van 70 Europese stadsregio's. Den Haag en Rotterdam kennen een jaarlijkse verwachte groei van 0,9 en 0,7 procent en staan daarmee op de plaatsen 36 en 43. Ten opzichte van de raming van vorig jaar zijn de groeicijfers van de Nederlandse stadsregio's weer hoger door een snel herstel van de economische crisis. Vooral in Utrecht neemt de groei sneller toe dan eerder was verwacht.

De ontwikkeling van de economieën van Utrecht en Amsterdam laten een vergelijkbaar beeld zien: het zijn vooral de commerciële diensten die het herstel domineren. In Utrecht trekt de bouw vanaf 2012 weer aan. Rotterdam en Den Haag kennen een andere ontwikkeling. De Rotterdamse economie profiteert vooral van het herstel in de industrie en de zakelijke dienstverlening. In vergelijking met Rotterdam heeft Den Haag veel minder industrie, toch herstelt ook deze sector in Den Haag zich weer enigszins. In Den Haag is de commerciële dienstverlening de belangrijkste motor voor het herstel van de stedelijke economie.

Ranglijst Europese stadsregio's

De grootste economische groei wordt verwacht voor de Poolse steden Poznan, Warschau en Krakow. Ook voor deze steden geldt dat de economische crisis impact heeft gehad op de groeiverwachtingen, net als voor de meeste Oost-Europese (hoofd)steden. De dip voor de genoemde steden is echter aanzienlijk minder groot in vergelijking met de Baltische steden en het herstel verloopt veel voorspoediger. Cork, Toulouse en Nantes hebben zich overigens tussen deze steden in de top 10 genesteld, met voor West-Europese begrippen hoge groeicijfers. Hierdoor kennen ze een bovengemiddelde economische groei. Vijf Europese steden hebben voor de periode 2008-2014 nog steeds te maken met economische krimp. Opvallend is dat vooral de Zuid-Europese steden getroffen zijn door de crisis en dat verder veel Duitse en Engelstalige steden het zwaar hebben. Vooral de industrie en de financiële sector hebben in deze steden stevige klappen opgelopen.

Eurozone en Nederland

Voor Nederland is de verwachte groei voor de periode 2008-2014 0,9 procent per jaar. Dit cijfer ligt boven de verwachte groei voor de EU-27 (0,8 procent). Voor de Eurozone wordt voor de periode 2008-2014 een iets lagere economische groei (0,7 procent) verwacht. In de noordelijke regio's van Nederland (met name Groningen en Friesland) en in Limburg blijft de verwachte economische groei enigszins achter. Flevoland en Utrecht herstellen het snelst van de economische crisis.

Ranglijst stedelijke regio's

Voor de tabel met scores van 70 Europese steden, inclusief Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, zie de bijlage.

Informatie over ECORYS

ECORYS is een vooraanstaande, internationale onderzoeks- en adviesorganisatie, die al 80 jaar succesvol werkt aan innovatieve oplossingen op het gebied van economische, ruimtelijke en sociale ontwikkeling. Wij leveren effectieve oplossingen voor opdrachtgevers in de publieke en private sector. Onze experts staan voor persoonlijke service en denken op betrokken wijze mee met de klant. ECORYS Nederland biedt op maat gesneden oplossingen, gebaseerd op gedegen onderzoek en brede, actuele marktkennis. Hierdoor plaatsen wij uitdagingen in de juiste context en bieden wij treffende totaaloplossingen. Zo geven wij invulling aan sound analysis, inspiring ideas.

Ongeveer 600 medewerkers werken vanuit 20 vestigingen in 10 landen aan projecten binnen de kennisgebieden Economie & Concurrentiekracht, Regio's, Steden & Vastgoed, Transport, Mobiliteit & Infrastructuur, en Sociaal Beleid & Bestuur. De dienstverlening van ECORYS beslaat de gehele beleidscyclus: Onderzoek & Beleidsadvies, Institutionele & Capaciteitsontwikkeling, Programmamanagement & -Realisatie, Financiering & Communicatie, en Monitoring & Evaluatie.

ECORYS Nederland

ECORYS Nederland is ontstaan na een fusie tussen NEI (Nederlands Economisch Instituut) en Kolpron in 1999. Daarnaast maken AVM, Bureau DAM, Rutten Communicatieadvies, Logion en MERC deel uit van ECORYS Nederland. Vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam en een vestiging in Amsterdam werken circa 270 medewerkers aan opdrachten op het gebied van economische, sociale en ruimtelijke ontwikkeling in binnen- en buitenland. ECORYS Nederland is onafhankelijk; de aandelen van het bedrijf zijn in bezit van medewerkers en de Stichting NEI.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.ecorys.nl