TNO

internationale verkeersveiligheidsprijs

29 september 2010

Een van de weinige winnaars uit de Europese Unie

Richard van der Horst (TNO) wint internationale verkeersveiligheidsprijs

Dr. Richard van der Horst van TNO is winnaar van de A. R. Lauer Safety Award. Hij ontving de prijs voor zijn buitengewone bijdrage aan het onderzoek naar verkeersveiligheid en de rol die menselijk verkeersgedrag daarbij speelt. De overhandiging vond plaats tijdens de jaarvergadering van de Human Factors and Ergonomics Society, op 28 september in San Francisco.

De A. R. Lauer Safety Award wordt jaarlijks uitgereikt door de Human Factors and Ergonomics Society, als erkenning voor buitengewone bijdragen op ieder gebied van veiligheid waar menselijke factoren een rol spelen. Het werk moet hebben geleid tot minder ongevallen en verwondingen in de industrie, de luchtvaart of het wegverkeer of bij het gebruik van consumentenproducten. Het kan gaan om zowel toepasbare technologie als training. De prijs bestaat uit een oorkonde.

Werk Van der Horst al 35 jaar zichtbaar in straatbeeld

Al sinds 1974 werkt Van der Horst aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Voor wat betreft de inrichting van kruispunten richtte hij zich op de verbetering van de vormgeving, en op de veilige afstelling van verkeerslichten. In tunnels hadden zichtbaarheid en ontwerp zijn aandacht. Bij spoorwegovergangen resulteerde zijn werk in verbetering van de signalering. Fietsroutes beoogde hij vooral veiliger maken voor kinderen. Op snelwegen werkte Van der Horst aan een waarschuwingssysteem voor mist. Zijn grote inzicht en vele bijdragen droegen er toe bij dat Nederland thans één van de meest verkeersveilige landen ter wereld is.

Aan de hand van video-observatie en subjectieve metingen valideerde Van der Horst de `tijd tot botsen' als indicator voor verkeersveiligheid. Daarbij koppelde hij informatie van psychologische aard aan technische gegevens. Dit resulteerde in het kwantificeren van de tijd die nodig en aanvaardbaar is voor autobestuurders om bepaalde taken te volbrengen.

Praktische richtlijnen nationaal en internationaal overgenomen

Snelheidsbeperking is volgens de bekroonde onderzoeker een van de belangrijkste maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid. Van der Horst vertaalde die overtuiging in praktische richtlijnen, die zowel nationaal als internationaal werden overgenomen. Dat betreft bijvoorbeeld het ergonomisch ontwerp van wegen en kruispunten, maar ook van apparatuur in de auto, zoals die steeds meer in gebruik komt.. Ook was hij een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van verkeersobservatie technieken en van TNO's rijsimulator.

Van der Horst heeft een scherp oog voor de kracht van nationale en internationale samenwerking. Hij maakt gebruik van de kennis in alle geledingen van TNO, zoekt samenwerking met universiteiten en is actief in diverse nationale en internationale commissies, o.a. van de Internationale Standardisation Organisation en van de Transportation Research Board. Ook was hij een van de initiatiefnemers van de ICTCT, de International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety.
bericht 2010-42