ChristenUnie


Te weinig bedden voor doven en slechthorenden in GGZ

Te weinig bedden voor doven en slechthorenden in GGZ

woensdag 29 september 2010 10:22 Het landelijk GGZ-centrum voor doven en slechthorenden 'De Riethorst' in Ede kampt met een beddentekort na het sluiten van andere centra de afgelopen jaren. Terwijl de patiënten nog steeds opgenomen moeten worden, zijn er bedden 'verdwenen'. Het gaat landelijk om 21 doven en slechthorenden die wachten op opname. ChristenUnie-Tweede Kamerlid Esmé Wiegman heeft over deze gang van zaken vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid.

Doven en slechthorenden, waaronder ook kinderen, zijn een erg kwetsbare doelgroep in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Terwijl de landelijke tendens is om de zorgkosten terug te dringen en te veralgemeniseren, vraagt deze doelgroep om een hele specialistische behandeling. Naast behandelaars zijn er ook namelijk ook tolken gebarentaal nodig om goed te kunnen communiceren met deze patiënten. Er is momenteel slechts één kliniek, de Riethorst in Ede van de Gelderse Roos, die de capaciteit heeft om doven en slechthorenden op te nemen. Het gaat om veertien bedden in totaal.

Sluiting Het beddentekort is ontstaan door de sluiting van twee klinieken die samen goed waren voor 28 bedden. Het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie sloot per 1 januari 2009 een afdeling voor dove en slechthorende kinderen/jongeren met psychiatrische problemen: 'de Vlier'. Dit was de enige instelling in Nederland die dove en slechthorende kinderen en jeugdigen met psychische en psychiatrische problemen opving. 'De Vlier' besloot om deze zorgverlening te staken vanwege, naar eigen zeggen, een 'sterke daling van het aantal cliënten'. 'Deze daling wordt onder meer veroorzaakt door het dalend aantal dove jongeren en het veranderende zorgaanbod van andere instanties voor slechthorende en dove kinderen/jongeren', schrijft de instelling op haar website. 'De Vlier' had tien bedden.

In augustus 2009 sloot ook de kliniek voor doven en slechthorenden van VIA in Leidschendam. De reden: 'De afgelopen jaren is de vraag naar klinische voorzieningen voor deze doelgroep zodanig afgenomen dat de kliniek niet meer rendabel is.'

Hoewel VIA op haar website aangeeft dat er 'in samenspraak met de Gelderse Roos is besloten de specifieke klinische voorzieningen voor doven en slechthorenden met psychische problemen te concentreren in "de Riethorst" in Ede', ontkent 'de Gelderse Roos' juist dat er 'beleidsmatig' overleg is geweest. De Riethorst was eerder 'verrast' door de sluiting.

Vragen Kamerlid Wiegman wil van de minister weten waar de bedden van deze gesloten klinieken gebleven zijn. Toen in 2008 de kliniek "de Vlier" werd gesloten stelde Esmé Wiegman ook al vragen aan de minister. De minister gaf toen aan dat er geen signalen bekend waren dat de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van voorzieningen voor de doelgroep een probleem vormde. Wiegman wil dat de minister nu maatregelen neemt om een einde te maken aan de wachtlijsten waardoor de bereikbaarheid van gespecialiseerde geestelijke gezondheidzorg voor doven en slechthorenden weer gegarandeerd wordt.
---

Vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1. Bent u op de hoogte van het bestaan van een wachtlijst voor klinische opnamen van het Landelijk GGZ-centrum De Riethorst voor doven en slechthorenden in Ede? 2. Hoe verklaart u het ontstaan van een wachtlijst, gezien de erkenning en de toezeggingen die zijn gedaan door zorgverzekeraar en het ministerie van VWS met betrekking tot uitbreiding van De Riethorst? 3. Waar zijn 'de bedden' gebleven na sluiting van de kliniek van Curium, "de Vlier", eind 2008, en de kliniek voor Doven en Slechthorenden van VIA per augustus 2009? 4. Welke maatregelen gaat u nemen om een einde aan de wachtlijst te maken waardoor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor doven en slechthorenden weer gegarandeerd kan worden?

Esmé Wiegman