ChristenUnie


Van Dalen wil snijden in EP-budget

Van Dalen wil snijden in EP-budget

132 woensdag 29 september 2010 11:51 Peter van Dalen (ChristenUnie) heeft acht amendementen ingediend om te snijden in de begroting van het Europees Parlement. Het betreft amendementen over onder andere het halveren van het EP-wagenpark, het korten op de voorlichtingsbudgetten en het niet verhogen van de budgetten voor inhuur van assistenten. Gisteravond is in de Begrotingscommissie van het EP gestemd over die amendementen. Ze zijn niet aangenomen. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) reageert toch opgetogen: "Ik kan natuurlijk niet meteen verwachten dat het EP fors wil snijden in de eigen begroting. Een jarenlang bestaande praktijk buig je niet in één dag om. Maar het punt staat nu prominent op de agenda, iedereen spreekt er over. De teerling is geworpen."

Tegelijk constateert Van Dalen: ,,We leven in tijden van bezuinigingen. De Europese Unie vraagt van Lidstaten om forse ingrepen, maar als ik voorstellen indien om ook te bezuinigen op de begroting van het EP, dan vindt de meerderheid van de Budgetcommissie dat niet nodig. Het EP geeft een slecht voorbeeld met een als maar groeiende begroting."

Van Dalen ziet voor de meeste amendementen wel kansen voor steun in de Plenaire stemming: ,,In de Budgetcommissie kregen sommige amendementen toch wel wat steun. Het is nu zaak om veertig handtekeningen op te halen per amendement, dan kan er in de Plenaire vergadering opnieuw over worden gestemd".

Wagenpark

Met een van de amendementen wil de Europarlementariër de kosten voor het EP-wagenpark met 50 procent korten van de voor 2011 begrootte 6,5 miljoen naar 3,25 miljoen euro. Van Dalen: ,,Die luxe limousines worden in de Straatsburgweek en in Brussel intensief gebruikt. Dat is in zo'n grote mate niet nodig, daar kan makkelijk de helft af. Of neem de fiets: ik heb er zelf één staan in Straatsburg en rij daar doordeweeks mee heen en weer tussen mijn hotel en het vergadergebouw. Bovendien is het gek dat het EP wel zo'n enorm wagenpark heeft en ons nationale parlement niet."

Voorlichting EP

Op het vlak van voorlichting wil Van Dalen het budget voor publicatie, informatie en participatie in publieke evenementen terugbrengen naar het budget van dit jaar (van 19,615 naar 17,135 miljoen euro). Budgetten hoeven niet altijd te stijgen volgens de Europarlementariër: ,,Je ziet eigenlijk alle potjes elk jaar iets stijgen. Ik vind dat onnodig. Zeker in tijden van bezuiniging." Hij wil daarom ook het budget voor audiovisuele diensten op gelijk niveau houden (van 13,6 naar 12,6 miljoen euro).

Van Dalen wil daarnaast dat het budget voor entertainment uitgaven met een kwart omlaag gaat (van 2,047 naar 1,5 miljoen euro), en het budget voor WebTV met één derde laten slinken (van 9 naar 6 miljoen euro). Ook het budget voor uitgaven telecommunicatie (o.a. mobiele telefoons) kan volgens hem omlaag (van 9,405 naar 7,55 miljoen euro).

Budget assistenten

Wat betreft Van Dalen wordt het budget voor assistenten van Europarlementariërs niet verhoogd naar 191 miljoen, maar gelijk houden op 171,724 miljoen euro. Van Dalen: ,,Er is nu al budget voor 3 of 4 assistenten, dat is ruim voldoende. Typisch weer zo´n Europese reflex om dat toch te verhogen. De gedachte is: er komen meer bevoegdheden, dus is er meer mankracht nodig. Dat is onnodig. Je kunt als Europarlementariër niet alles doen, je moet je juist richten op een aantal kernpunten. Zoals het kritisch volgen van de als maar stijgende begroting!"

Eurofractie