Gemeente Lelystad

Heroverweging pakket Wmo voorzieningen

Woensdag 29 september 2010

Het college van Lelystad gaat het hele verstrekkingenpakket op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doorlichten en kijken waar eventuele aanpassingen en bezuinigingen mogelijk en wenselijk zijn. Aanleiding is de teruglopende rijksvergoedingen en stijgende uitgaven voor voorzieningen op grond van de Wmo.

Verantwoordelijk

De gemeente is op grond van de Wmo verantwoordelijk voor een aantal individuele verstrekkingen zoals: scootmobielen, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en aangepast vervoer met de regiotaxi. Om te kunnen bezuinigen is er bijvoorbeeld gekeken naar de eigen bijdragen die de gebruikers moeten betalen, maar ook naar het eventueel aanpassen van het aantal uren huishoudelijke hulp.

Cliëntenraad

Het college heeft de notitie met de verschillende bezuinigingsmogelijkheden voor advies voorgelegd aan de Cliëntenraad Wmo. Nadat het advies is ontvangen zal er een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De raad kan dan op basis hiervan beslissen of en op welke wijze het verstrekkingenpakket wordt aangepast.
Ja