Gemeente Lelystad

Subsidie voor Leger des Heils

Woensdag 29 september 2010

Het college van Lelystad heeft besloten het Leger des Heils subsidie toe te kennen voor de uitvoering van drie activiteiten in 2010. Het gaat om de activiteiten Vast & Verder, Veldwerk en Zij aan Zij.

Periode

Voor de activiteiten Vast & Verder en Veldwerk geldt de subsidie voor de eerste vijf - inmiddels verstreken - maanden van dit jaar. De gemeente heeft besloten de subsidie na die eerste vijf maanden stop te zetten aangezien de twee projecten te weinig resultaat opbrachten. De activiteit Zij aan Zij loopt heel 2010 door.

Leger des Heils

Het Leger des Heils verleent hulp aan volwassenen en kinderen die regelmatig met een combinatie van problemen kampen. Deze problemen kunnen zich voordoen op het gebied van: dagbesteding, werk, zinge¬ving aan het dagelijks leven, huisvesting, financiën, woonvaardigheden, relaties, sociale vaardigheden, verslaving, criminali¬teit en psychische en lichamelijke gesteldheid.
Ja