Gemeente Veere


voorbeeld

Nieuws

Straat Grijpskerke landelijk voorbeeld

CO2 neutrale straat in Grijpskerke nu officieel landelijk voorbeeldproject

Het kennis- en leertraject `excellente gebieden' is officieel van start gegaan.

De CO2 neutrale straat in Grijpskerke en is één van de 13 geselecteerde nieuwbouwprojecten waar energiezuinige bouwmethoden en
-technieken worden toegepast. In de excellente gebieden wordt ervaring opgedaan met zeer energiezuinige nieuwbouw, vooruitlopend op het aanscherpen van de EPC- Dit is de energieprestatie coëfficiënt, ofwel de mate van energiezuinigheid van een gebouw.

Deze zomer is in Grijpskerke het startsein gegeven voor de eerste CO2 neutrale straat van Nederland. De straat hoort bij het nieuwbouwproject WoonEco2 , een project van Woonburg , een woningcorporatie uit Koudekerke en Marsaki, projectontwikkelaar uit Goes. In deze straat komen negentien grondgebonden woningen: twaalf starters en eengezinswoningen, twee levensloopbestendige koopwoningen en vijf levensloopbestendige huurwoningen.

Het project maakt deel uit van het nieuwbouwplan Nimmerdor. In de tweede fase zal er nog een woonzorgcomplex met dorpshuis, gymzaal en een jeugdhonk, volgens het passiefhuis-concept gebouwd worden.

Een CO neutrale woning is onder meer kiervrij, zwaar geïsoleerd, heeft een uitgebalanceerd ventilatiesysteem, een aardwarmtepomp en zonnepanelen. De woning voorziet zichzelf van energie en overschotten worden aan het energienet geleverd.

Experimenteren en leren

In de excellente gebieden wordt ervaring opgedaan met vernieuwingen

die zowel technisch, organisatorisch of financieel van aard kunnen zijn. Alle bouw- en ontwikkelpartijen in Nederland moeten uiteindelijk van de opgedane kennis en ervaring kunnen profiteren. De projecten krijgen subsidie voor de extra proces- en begeleidingskosten die gemoeid zijn met de uitvoering van het project.