Provincie Utrecht

Commissaris neemt burgerinitiatief tegen megastallen in ontvangst

De commissaris van de Koningin, de heer R.C. Robbertsen, heeft maandag 27 september een melkbus met 15.000 Utrechtse handtekeningen in ontvangst genomen. Initiatiefnemer Milieudefensie verzamelde de handtekeningen om de komst van megastallen in de provincie tegen te gaan.

De heer Robbertsen, die het burgerinitiatief in zijn rol als voorzitter van Provinciale Staten in ontvangst nam, was lovend over de grote maatschappelijke betrokkenheid van de Utrechtse inwoners. Hij noemde het een goed initiatief op een goedgekozen moment. Provinciale Staten buigen zich de komende maanden over verschillende belangrijke documenten, zoals de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de Landbouwvisie, waarin ook de (intensieve) veehouderij aan bod zal komen.

Statenvergadering
Provinciale Staten beslissen in de eerst volgende vergadering (op 25 oktober) of het burgerinitiatief geldig kan worden verklaard en op de agenda kan worden geplaatst. Vervolgens vindt in een volgende vergadering de behandeling plaats. De verzoeker van het burgerinitiatief heeft dan de mogelijkheid om het initiatief nader toe te lichten in de Statenvergadering.

Voor algemene informatie:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11