Gemeente De Marne


Activiteitenlijst college B&W (week 39)

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 29 september
Avond:

* Burgemeester Koos Wiersma is aanwezig bij een bijeenkomst met het Ondernemersplatform

* Wethouder Herwil van Gelder gaat naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (Winsum)

Donderdag 30 september
Ochtend:

* Wethouder Luppo Smook bezoekt een bijeenkomst over jeugdwerkloosheid (Delfzijl)

* Wethouder Herwil van Gelder is aanwezig bij de eerste bijeenkomst bestuurlijke regiegroep experiment geïntegreerde kindvoorziening (provincie Groningen) Middag:

* Wethouder Luppo Smook is aanwezig bij een Symposium van Humanitas arm en rijk tegelijkertijd (Groningen)

Vrijdag 01 oktober
Middag:

* Burgemeester Koos Wiersma is aanwezig bij het overleg van de Raad van Advies over Kwelderherstel in Groningen (provinciehuis Groningen)
* Wethouder Kor Berghuis is aanwezig bij de Ondertekening WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) samenwerkingsovereenkomst provincie - gemeente Avond:

* Wethouder Kor Berghuis en wethouder Herwil van Gelder zijn aanwezig bij de opening door gedeputeerde Hollenga van de Dag van de Regio 2010 in Abrahams Mosterdmakerij in Eenrum

Zaterdag 02 oktober

* Wethouder Herwil van Gelder opent de foto-expositie LuciX in Hornhuizen

Zondag 03 oktober
Middag:

* Wethouder Herwil van Gelder is aanwezig bij de opening van de expositie van John van de Rijdt in Ruimtela (Houwerzijl)

Maandag 04 oktober
Middag:

* Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Herwil van Gelder hebben een gesprek met de algemeen directeur van de Hulpverleningsdienst Groningen Avond:

* Burgemeester Koos Wiersma heeft een gesprek met een aantal partijen over Oud & Nieuw Viering te Kruisweg

Dinsdag 05 oktober
Ochtend:

* Collegevergadering van burgemeester en wethouders Middag:

* Burgemeester en wethouders hebben een gesprek met colleges BMW-gemeenten (Bedum en Winsum) plus twee bestuurders van de VGG
* Spreekuur van het college van burgemeester en wethouders