Rijksvoorlichtingsdienst

LNV gaat voedselverspilling tegen

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers met innovatieve ideeën om voedselverspilling in Nederland te verminderen, van de productie van voedsel tot het beschikbaarstellen aan de consument. Het ministerie maakt hiervoor gebruik van de zogenaamde SBIR-aanbesteding van Agentschap NL. Projectvoorstellen kunnen tot en met maandag 25 oktober 2010 worden ingediend bij Agentschap NL.

In Nederland wordt maar liefst 30 tot 50% van het voedsel dat voor menselijke consumptie geschikt is, niet opgegeten, maar wordt weggegooid of gaat verloren tijdens opslag, transport, verwerking of vermarkting. Minister Verburg wil met deze SBIR ondernemers stimuleren om innovaties te ontwikkelen die voedselverspilling voorkomen of verminderen.

Een SBIR aanbesteding

Een SBIR aanbesteding is een competitie die bestaat uit drie fasen, namelijk onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatie, onderzoek en ontwikkeling van de innovatie, en tot slot het op de markt brengen van een product, dienst of proces. Deze laatste fase betaalt de overheid niet. De ondernemer zorgt zelf voor de vermarkting van zijn product.

Het totale budget voor deze SBIR Vermindering Voedselverspilling bedraagt 3,15 miljoen euro. Voor een haalbaarheidsonderzoek is maximaal 40.000 euro beschikbaar. In totaal is voor de haalbaarheidsonderzoeken 900.000 euro beschikbaar.

Meer informatie over waar de projectvoorstellen aan moeten voldoen en hoe deze moeten worden ingediend, is te vinden op www.agentschapnl.nl/sbir.

Informatiebijeenkomst

Om ondernemers nader te informeren over deze SBIR aanbesteding organiseert Agentschap NL in samenwerking met het ministerie van LNV een informatiebijeenkomst in Utrecht. Deze bijeenkomst vindt plaats op 7 oktober van 17.30 uur tot 20.20 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via www.agentschapnl.nl/sbir.

Indienen van voorstellen

Ondernemers kunnen tot en met 25 oktober 2010 voorstellen indienen bij Agentschap NL, afdeling SBIR, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, www.agentschapnl.nl/sbir.

SBIR is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Defensie, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Volksgezondheid Welzijn en Sport. Via het SBIR Programma benut de overheid de innovatiekracht, creativiteit en het ondernemerschap in het bedrijfsleven voor het ontwikkelen van bruikbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Noot voor redacties (