Gemeente Brummen


Afkoppelen regenwater van drukriolering in Cortenoever

(Oorspronkelijke publicatie datum: 29-09-2010)

Op kosten van de gemeente worden verkeerde rioolaansluitingen in Cortenoever binnenkort in overleg met de eigenaar/bewoner door een aannemersbedrijf afgekoppeld. De betrokken bewoners zijn uitgenodigd voor een informatieavond, waarbij de gemeente de werkzaamheden uitlegt.

In het buitengebied waren voorheen de woningen voor het vuilwater aangesloten op een septictank en kon het regenwater worden geloosd op een sloot of een zakput. Het rendement van zuivering door de septictank was erg laag. Om de vervuiling van het milieu te voorkomen werd vanaf de jaren tachtig drukriolering aangelegd in het buitengebied om (alleen) het vuilwater af te kunnen voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Gestart werd met aanleg van de drukriolering van een eerste fase met 41 woningen in het gebied Cortenoever. Doordat het systeem van drukriolering ook voor de gemeente onbekend was en er zorg bestond voor verstoppingen werd (alleen bij deze eerste fase) toegestaan dat één regenpijp kon worden aangesloten. Door deze toezegging werd de gemeente geconfronteerd met veel pompstoringen, waardoor woningen hun rioolwater niet kunnen lozen.

Uitvoering
Op kosten van de gemeente worden verkeerde rioolaansluitingen in Cortenoever binnenkort in overleg met de eigenaar/bewoner door een aannemersbedrijf afgekoppeld. Na de selectie van een aannemersbedrijf vindt een inventarisatie per woning plaats, gevolgd door een voorstel tot afkoppelen. Na instemming met het voorstel van eigenaar/bewoner en gemeente kan de uitvoering starten. De verwachting is dat de uitvoering bij alle woningen van november tot juni duurt.

Vervolgtraject
Als deze fase van afkoppelen (eerste fase Cortenoever) is gerealiseerd, gaat de gemeente andere storingsgevoelige gebieden analyseren en zoeken naar een passende oplossing.