Politie Noord- en Oost Gelderland


Regionaal Vuurwerkteam Politie weer actief


NOG, 29-09-2010 o Voor het tiende jaar op rij is het Regionale
Vuurwerkteam van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland ook dit jaar
gestart met haar werkzaamheden. Een speciaal rechercheteam van acht
rechercheurs doet, in de aanloop naar de jaarwisseling, onderzoek naar
overtredingen van de vuurwerkwetgeving.


In het bijzonder de invoer, de handel en opslag van partijen illegaal
(niet goedgekeurd) vuurwerk door particulieren, krijgen van dit
rechercheteam volop de aandacht. De politie hoopt met de
opsporingsactiviteiten en de inbeslagname van partijen illegaal
vuurwerk een bijdrage te leveren aan een veiliger nieuwjaarsviering en
het terug-dringen van letselongevallen door illegaal vuurwerk.


Gevaar en schade

Jaarlijks vinden er altijd nog persoonlijke ongelukken met ernstige
verwondingen plaats, waarbij niet zelden gevaarlijk illegaal vuurwerk
een rol speelt. Ook verleden jaar zijn bij het experimenten met
vuurwerk gewonden gevallen.


Ook de aangerichte schade door het afsteken van het doorgaans extra
zwaar vuurwerk in de vorm van lawinepijlen, nitraatbommen, Chinese
rollen, flowerbeds enz. is ieder jaar zeer aanzienlijk. Het
schadebedrag voor particulieren, bedrijven en overheden is enorm.


Bovendien vormen grote partijen (illegaal) vuurwerk die in woonbuurten
of andere niet veilige plekken worden opgeslagen een gevaar voor
omwonenden.


Resultaten

Vorig jaar werd er in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland zon
16.500 kg illegaal vuurwerk in beslag genomen en werd tegen 22
verdachten proces-verbaal opgemaakt. In 2008 ging het om 8000 kilo en
in 2007 was dit 3600 kilo. In 2006 werd maar liefst 22.100 kg illegaal
vuurwerk in beslag genomen. In 2005 ging het om ruim 10.000 kilos en in
2004 in totaal ongeveer 8.000 kilogram.


Tips

Voor tips over illegaal vuurwerk kan men bellen met het Regionale
Vuurwerkteam via 0900-8844. Ook met tips via het speciale anonieme
nummer (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000 kan het vuurwerkteam vaak
doeltreffend optreden.