FNV

Agnes Jongerius: 'Dear mister President'
FNV vraagt Canadese minister-president om exporteren van asbest te verbieden

De FNV vraagt in een brief aan de Canadese minister-president Stephen Harper om een verbod op het produceren en exporteren van asbest. FNV-voorzitter Agnes Jongerius: 'Het is onacceptabel dat een beschaafd land als Canada toestaat dat dit kankerverwekkend materiaal nog steeds over de wereld wordt uitgestrooid. Canada is zo mede verantwoordelijk voor de gruwelijke dood van vele duizenden arbeiders in landen als India, Vietnam en China.'

Asbest veroorzaakt mesothelioom, een zeer agressieve vorm van kanker. Door asbest te exporteren en te produceren schakelt Canada zich gelijk met landen als Kazakstan en Zimbabwe. De FNV vraagt Canada onmiddellijk hiermee te stoppen.

In Nederland heeft de Gezondheidsraad vorige maand nog eens benadrukt dat asbestvezels veel gevaarlijker zijn dan we ooit hebben gedacht. Dit was voor de GZ reden een nog strengere grenswaarde voor te stellen dan de huidige, om de kans op risicovolle blootstelling te minimaliseren.

De FNV heeft twee jaar geleden een gelijkluidende brief verstuurd aan de Ambassadeur van Canada in Nederland. Die heeft daarop nooit geantwoord. Jongerius heeft de ministers Donner en Verhagen gevraagd een brief met gelijke inhoud te richten aan de Canadese Premier. 'We mogen er toch van uitgaan dat onze ministers dit ook een schandelijke zaak vinden', aldus de FNV-voorzitter.

Nederland kent sinds 1993 een totaal verbod op asbest, maar kampt nu nog met veel problemen om de rotzooi op te ruimen. Meer dan 400 ex-werknemers sterven jaarlijks aan de gevolgen van asbestkanker.