Ingezonden persberichtRood voor vrouwen en hart- en vaatonderzoek

Hartstichting kleedt het land rood op allereerste 'dress red day'

()

Onderschrift foto: De Nederlandse Hartstichting riep vandaag heel Nederland op rood te dragen tijdens Dress Red Day. Deze dag is onderdeel van de campagne 'We hebben je hart nodig'. De campagne maakt Nederlanders bewust dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 is bij vrouwen en dat onderzoek bij vrouwen noodzakelijk is voor goede medische zorg. (foto: Bastiaan van Musscher)

Den Haag, 29 september 2010 ­ Vandaag gingen mensen massaal in het rood gehuld. In het openlucht fashion atelier, dat de Nederlandse Hartstichting in het kader van haar eerste 'Dress Red Day' bij de Beurs van Berlage in Amsterdam had geplaatst, kwamen de mooiste rode kledingontwerpen van de kniptafels. Met dit openlucht atelier gaf de Hartstichting zelf een ludieke aftrap voor de eerste Dress Red Day ooit. De Nederlandse Hartstichting heeft de afgelopen weken via verschillende kanalen iedereen in Nederland opgeroepen rood te dragen op deze dag. 'Dress Red Day' op 29 september is een jaarlijks terugkerend initiatief van de Hartstichting dat onderdeel uitmaakt van de onlangs gestarte campagne 'We hebben je hart nodig'.

Naast het Beursplein in Amsterdam zijn vandaag ook andere plekken in Nederland rood gekleurd. Vrijwilligers van de Hartstichting zetten zich fanatiek in om het onderwerp vrouwen en hart- en vaatziekten onder de aandacht te brengen. Ook online heeft men zich in groten getale ingezet om vandaag in het rood gekleed te gaan. Op www.wehebbenjehartnodig.nl kunnen mensen een foto uploaden van zichzelf in het rood om zo steun te betuigen aan de campagne van de Hartstichting.

Waarom rood?
De campagne 'We hebben je hart nodig' van de Nederlandse Hartstichting is begin september van start gegaan. Om het Nederlandse publiek bewust te maken dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nr. 1 zijn bij vrouwen in Nederland en om geld in te zamelen voor onderzoek. Het campagnelogo is een rode jurk. Het staat internationaal symbool voor de strijd tegen hart- en vaatziekten bij vrouwen.

'Ik draag normaal gesproken nooit rood, maar voor dit doel ben ik de hele dag in het rood gekleed. Iemand van de Hartstichting vertelde mij vandaag dat er per dag wel 60 vrouwen overlijden aan hartaandoeningen. En dat er daarvan ook vrouwen zijn die onnodig (over)lijden... Gewoon omdat er niet genoeg onderzzoek is gedaan naar de oorzaken en symptomen bij vrouwen! Goed dat hier nu aandacht voor is. Zo kunnen wij in de toekomst net zo goed behandeld worden als mannen' aldus een winkelende mevrouw Krouwel.

Over campagne We hebben je hart nodig
De Hartstichting maakt met de campagne We hebben je hart nodig het Nederlandse publiek bewust dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 zijn bij vrouwen. Hart- en vaatziekten zijn niet alleen mannenziekten. Elk jaar overlijden er meer vrouwen dan mannen aan. Tot op heden wordt onderzoek (bijna) altijd gedaan bij mannen. De kennis uit onderzoek bij mannen kan niet zomaar toegepast worden op vrouwen. Door gebrek aan juiste kennis over diagnose en behandeling (over)lijden nog veel vrouwen onnodig. Met deze campagne vraagt de Hartstichting het Nederlands publiek om giften voor de financiering van onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Hierdoor kunnen vrouwen in de toekomst net zulke goede zorg krijgen als mannen. Via www.wehebbenjehartnodig.nl vinden bezoekers meer informatie over de campagne, kunnen zij een gift overmaken en zich aansluiten bij Facebook (http://www.facebook.com/wehebbenjehartnodig) om mee te praten over dit onderwerp.


- einde bericht -

Noot voor de redactie (