Port of Rotterdam

Datum 29-9-2010
Bron Havenbedrijf Rotterdam N.V. ©

Monitor belicht onderzoek effecten aanleg Maasvlakte 2

Wat zijn de effecten van de aanleg van Maasvlakte 2 op natuur en milieu? Zijn er effecten nu er zand wordt opgespoten en er nieuw land voor de kust ligt? Stroomt de zee anders bijvoorbeeld of vertroebelt het zeewater door de zandwinning? Dat is wat het Havenbedrijf Rotterdam en vergunningverleners als Rijkswaterstaat graag willen weten. Daarom voert het Havenbedrijf een uitgebreid onderzoeksprogramma uit.

Dit monitoringsonderzoek levert jaarlijks veel informatie op. Toegankelijk samengevat in een nieuwe uitgave vertelt de Maasvlakte 2 Monitor waarom het onderzoek gebeurt en hoe het plaatsvindt.

In en op de zeebodem houden onderzoekers het leven in de gaten. Gekeken wordt of de kokkels geen voedsel tekort komen. De hoeveelheid slib in het zeewater wordt voortdurend gemeten en zo geeft de Monitor meer inzicht in een hele serie andere onderzoeken en metingen.

In 2007 is, voordat het werk aan Maasvlakte 2 van start ging, een nulmeting van de onderzoeken gedaan. In 2009 zijn de eerste vervolgmetingen uitgevoerd. De indruk die daaruit ontstaat is dat de verschillen tussen beide metingen zeer beperkt zijn.

"Harde conclusies kun je op basis van zo'n eerste meting nog niet trekken", zegt Tiedo Vellinga van het Havenbedrijf Rotterdam. Vellinga is verantwoordelijk voor het monitoringsprogramma rondom Maasvlakte 2. "Pas nadat we meerdere jaren achter elkaar metingen hebben gedaan, kun je conclusies trekken. Maar het werk aan Maasvlakte 2 leidt in elk geval niet tot onverwachte effecten, daar zijn we blij mee."