Ingezonden persbericht


Persbericht

CNV Vakmensen

29 september 2010, Utrecht

-----

CNV Vakmensen tegen concurrentie op loonkosten

Nu de SER adviseert om zzp'ers te beschouwen als volwaardige ondernemers ontstaat discussie over de vraag of voor hen minimumtarieven moeten worden vastgesteld. De SER beschouwt dit als een mogelijk middel om gelijk loon voor gelijk werk te bereiken. CNV Vakmensen is bereid om in gesprek te gaan over eventuele afspraken over tarieven.

Volgens CNV Vakmensen mag het niet zo zijn dat werkenden elkaar verdringen van de arbeidsmarkt en elkaar het brood uit de mond stoten door te gaan werken voor dumptarieven. Dat geldt voor werknemers, voor uitzendkrachten, maar ook voor zzp'ers en buitenlandse arbeidskrachten. Als zzp'ers onverzekerd zwaar en onveilig werk doen - en daardoor goedkoper zijn dan concurrenten die zich wél hebben verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid- draait de belastingbetaler, als het mis gaat, via de Bijstand op voor de rekening.

Bestuurder Maarten Post van CNV Vakmensen: 'Wij vinden dat zelfstandigen zelf hun tarief moeten kunnen bepalen. Maar we vinden ook dat zij daarin de kosten voor verzekeringen, pensioenen en een buffer voor werkloosheid moeten meenemen. Daarmee komen wij vanzelf uit bij een ondergrens.'