Gemeente Venray

/ Pand Hoenderstraat beste plek voor muziekverenigingen

29 september 2010

Euterpe en MMSK samen met horeca-leerwerkbedrijf

Pand Hoenderstraat beste plek voor muziekverenigingen

Burgemeester en Wethouders vinden het pand Hoenderstraat 10-12 (de voormalige jongerensoos) het beste geschikt voor de huisvesting van Euterpe en MMSK St. Petrus' Banden. Een combinatie met een horeca-leerwerkbedrijf (Floris) biedt hierbij voordelen qua investering en exploitatie. Deze week heeft het college besloten dit voor te stellen aan de raad.

De afgelopen maanden zijn twee kansrijke locaties onderzocht. Naast het pand in de Hoenderstraat was dat nieuwbouw bij het Kunstencentrum Jerusalem. Uit het onderzoek komt de variant met de voormalige jeugdsoos als beste uit de bus. Naast lagere investeringskosten voor de gemeente blijkt ook de jaarlijkse exploitatie voor de beheerstichting gunstiger. Euterpe en MMSK hebben voor de gezamenlijke huisvesting een aparte stichting opgericht, de stichting Odeon.

Horecascholing

Voor de investering en de exploitatie heeft stichting Odeon samenwerking gezocht met het horeca-leerwerkbedrijf Floris. Het bedrijf heeft als doelstelling om continu 15 tot 20 jongeren, die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt, concreet te scholen en op deze manier zich een plaats op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. "De samenwerking met Floris dient meerdere doelen", zegt wethouder Patrick van der Broeck (accommodaties): "Het voorste gedeelte van het pand en de eerste verdieping worden optimaal gebruikt. Het bedrijf betaalt huur aan de stichting Odeon, dus de exploitatie wordt gemakkelijker. En we bieden jonge mensen toekomstperspectief, één van de doelstellingen van dit college", zegt Van der Broeck. "Zo snijdt het mes aan twee kanten."

Zelfstandig

Het aanpassen van het monumentale pand vraagt van de gemeente een investering van EUR 550.000,- . De Stichting Odeon brengt naast de gemeentelijke investering het grootste deel van de financiële middelen opbrengen. Na realisatie neemt Odeon zelfstandig het beheer en de exploitatie op zich.

Het voorstel voor investering en exploitatie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 2 november 2010. Bij een positief besluit worden zaken als aanbesteding van de bouw en overeenkomsten tussen de gemeente en Stichting Odeon verder uitgewerkt. De start van de werkzaamheden staat gepland voor medio 2011, in het laatste kwartaal van 2012 moet het gebouw klaar zijn.