Gemeente Venray29 september 2010

Een nieuwe ruimte voor jeugd en jongeren in Venray

De Venrayse jongeren vanaf medio 2012 een geschikte accommodatie bieden, waar de jongeren zelf activiteiten kunnen organiseren. Dat is het streven van de gemeente Venray. Om dat doel te bereiken worden eerst de behoeften in kaart gebracht en een aantal mogelijke locaties onderzocht. De jongeren zelf en andere partijen krijgen een belangrijke stem in dat proces.

Burgemeester en Wethouders hebben ingestemd met het plan van aanpak waarin de weg naar de nieuwe accommodatie staat beschreven. Ook heeft het college EUR 28.000,- uitgetrokken voor het onderzoek.

Een nieuwe centrale plek voor de Venrayse jongeren van 14 tot 23 jaar is nodig omdat het contract voor de huidige accommodatie tijdelijk is. Op dit moment is café 't Podium een aantal uren per week in gebruik als jongerencentrum. In juni 2012 loopt het contract af. De gemeenteraad heeft het college opgedragen om tegen die tijd een structurele oplossing klaar te hebben. Daar wordt hard aan gewerkt. De afgelopen maanden zijn de ruimtelijke eisen bekeken en is een groot aantal mogelijke locaties de revue gepasseerd.

Daar zijn er nog zes van overgebleven: sportpark de Wieën, postkantoor, scoutinggebouw, Gouden Leeuwterrein, Gilde Westsingel en GGZ-terrein (St. Servaas). Deze locaties worden verder onderzocht. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers, de jongeren van Venray. Ook vertegenwoordigers van jongerensozen in de omgeving, wijkraden, politie en andere relevante partijen worden bij de besluitvorming betrokken.