Gemeente Venray


29 september 2010

Kans voor haven en dorp

Venray: 7 miljoen voor Ooijen-Wanssum

De gemeente Venray gaat komende jaren EUR 7 miljoen investeren in de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Dat stellen Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad voor. Als de gemeenteraad akkoord gaat, betekent dat een belangrijke impuls voor de economie in de regio, voor de leefbaarheid en (water)veiligheid in Wanssum, maar ook voor de natuur.

In de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum komen een aantal sporen bij elkaar: waterveiligheid, economische ontwikkeling, mobiliteit, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit (ecologische hoofdstructuur). Het dorp Wanssum speelt een centrale rol in de plannen. Wanssum is een haven die zich ontwikkelt. Een havengebied waar bedrijven floreren, waar werkgelegenheid groeit en waar iedereen een goede boterham kan verdienen, zonder dat de leefbaarheid van het dorp hieronder hoeft te lijden. Een haven die zich op de toekomst richt en een belangrijke rol speelt in het goederenvervoer over het water, als schakel tussen Rotterdam en het Nederlandse/Duitse achterland.

Rondweg en uitbreiding

Het is de bedoeling dat Wanssum een rondweg krijgt, met een brug over de haven. De gemeente heeft een Concept Toekomstvisie haven Wanssum gemaakt. Publieke en private partners slaan de handen ineen om een duurzame ontwikkeling van de haven en daarmee van Wanssum en Venray mogelijk te maken. Venray participeert in de Gebiedsontwikkeling met Horst aan de Maas en met de Provincie. Rijkswaterstaat investeert in de bescherming tegen hoog water. Het totale plan vraagt een investering van circa EUR 150 miljoen.

"We hebben nog een hele weg te gaan", schetst wethouder economische zaken Jan Loonen. "Er moeten nog een Provinciaal Inpassingsplan en een Milieu Effect Rapportage worden gemaakt. Die procedures zullen zeker nog drie jaar duren. Maar gelijktijdig kunnen we veel zaken aanpakken. Bijvoorbeeld in gesprek gaan met bedrijven die mogelijk moeten verplaatsen. Dat moet zorgvuldig gebeuren en in waterdichte contracten worden vastgelegd. Maar het is een kans voor Wanssum, voor Venray én voor de regio die we niet mogen laten liggen."

Raad bijpraten

Op 7 oktober 2010 wordt de raad in een openbare bijeenkomst bijgepraat over het besluit en de plannen die het college heeft met de haven van Wanssum als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum. In de Zandhoek te Wanssum vertelt wethouder Loonen wat er zoal in Wanssum en in de haven in het bijzonder op stapel staat. Op deze avond komen ook belanghebbende bedrijven aan het woord. Zij zullen vanuit hun perspectief het belang van de ontwikkeling van de haven aangeven. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.