Rijksvoorlichtingsdienst

Werkbezoek Koningin aan Politie Haaglanden en Stadhuis Den Haag

Hare Majesteit de Koningin heeft hedenochtend in Den Haag een werkbezoek gebracht, waarbij de organisatie van grote publieksevenementen het thema was.

Op het hoofdbureau van politie Haaglanden is zij ontvangen door burgemeester J.J. van Aartsen en korpschef mr. H.P. van Essen. Onder leiding van adjunct-directeur J. Nieuwstraten mpa van politie Haaglanden, tevens algemeen commandant van Prinsjesdag, is gesproken over voorbereiding en uitvoering van politiemaatregelen rond demonstraties en grote evenementen, zowel op beleids- als op aansturend niveau. Het bezoek op het hoofdbureau werd afgesloten met een rondleiding door het operationeel commando centrum en de meldkamer.

Op het stadhuis is onder leiding van burgemeester Van Aartsen op operationeel niveau gesproken over de dilemma's waar organisator en overheid voor staan bij de voorbereiding en uitvoering van grote publieksevenementen.

Noot voor redacties (