ChristenUnie


Bijdrage Cynthia Ortega inbreng wijziging van de algemene Ouderdomswet

Bijdrage Cynthia Ortega inbreng wijziging van de algemene Ouderdomswet

woensdag 08 september 2010 14:00

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar. Deze leden begrijpen het belang van een degelijk begrotingsbeleid om de tekorten niet verder op te laten lopen, maar zij hebben bij de voorgestelde wetswijziging een aantal vragen.

De regering stelt voor om minima te compenseren. De leden van de ChristenUnie-fractie willen graag weten hoeveel minima door de aangekondigde maatregel worden getroffen. Hoe gaat de regering daarnaast de schrijdende gevallen met bijvoorbeeld een zieke partner die door de wijzigingen in de komende jaren in de AOW-partnertoeslag met een inkomensterugval worden geconfronteerd tegemoet komen, zo vragen deze leden.

Is het termijn waarop de korting ingaat daarnaast niet te snel voor mensen om zich te kunnen voorbereiden, zo willen de leden van ChristenUnie-fractie weten. Op welke wijze gaat de regering tevens zorgen voor een spoedige en duidelijke berichtgeving over de korting op de AOW-partnertoeslag, zo vragen deze leden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat de SVB laat weten dat men onder bepaalde voorwaarden toch kans ziet om invoering per 1 januari 2011 te realiseren. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen onder welke voorwaarden de SVB dan kans ziet om de invoering op de genoemde datum te realiseren. Op welke wijze zorgt de regering er voor dat aan deze voorwaarden voldaan wordt en hoe groot is het risico dat de realisatie toch uitgesteld moet worden, zo willen deze leden weten.

Cynthia Ortega