ChristenUnie


Bijdrage Arie Slob inbreng Wijziging van de Wet primair onderwijs, Wet expertisecentra etc.

Bijdrage Arie Slob inbreng Wijziging van de Wet primair onderwijs, Wet expertisecentra etc.

dinsdag 07 september 2010 12:00

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel. De leden sluiten zich aan bij het toevoegen van de verplichting om vorm te geven aan interne zeggenschap van leraren op scholen, mits dit de vrijheid van richting en inrichting in stand houdt. De leden sluiten zich ook aan bij het streven om naast de financiële investering, die voortvloeit uit het Actieplan LeerKracht, ook meer verantwoordelijkheid aan leraren te geven in het overdragen van kennis, het bereiken van leerrendement en het inhoudelijk en didactisch onderhouden van hun vak.

De leden van de ChristenUnie-fractie benadrukken dat het toekennen van meer professionele ruimte aan leraren samengaat met de verantwoordelijkheid van de leerkracht om inhoudelijk en didactisch hun vak te onderhouden. Op welke manier krijgt deskundigheidsbevordering een plaats in dit wetsvoorstel, zo vragen de leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen nadere toelichting op het niveau waarop de zeggenschap van leraren is belegd. Aangezien de wettelijke kaders, zoals vrijheid van inrichting, de autonomie van de leraar begrenzen, is het ook de vraag in hoeverre het beleggen van invloed op onderwijskundig beleid op het laagst mogelijke niveau mogelijk is. In hoeverre is het beleggen van zeggenschap op een zo laag mogelijk niveau van de onderwijsinstelling van invloed op de vrijheid van inrichting?

Voorts vragen de leden naar de invloed van artikel 23 van de Grondwet voor leraren op de werkvloer. Welke invloed heeft voorliggend wetsvoorstel? In de praktijk zal voor de leraar immers niets wijzigen aan statuten en afgesproken onderwijsbeleid, zo stellen de leden.

Arie Slob