Stichting FOM 29 september 2010, 2010/32

Richard van de Sanden directeur FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen

De Stichting FOM heeft prof.dr.ir. Richard van de Sanden benoemd tot directeur van het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen per 1 januari 2011. Van de Sanden (46) is FOM-werkgroepleider en hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft zijn sporen verdiend op het gebied van de plasmafysica en -chemie. De komende jaren wordt Rijnhuizen naar de campus van de Technische Universiteit Eindhoven verhuisd en omgevormd tot een nationaal FOM-instituut voor funderend energieonderzoek. Van de Sanden zal leiding geven aan de ontwikkeling van de nieuwe onderzoeksagenda en daarmee invulling geven aan de nationale rol van het nieuwe instituut. Ook zal hij de verhuizing naar Eindhoven in goede banen leiden. Hij volgt bij Rijnhuizen prof.dr. Aart Kleyn op, die deze zomer een positie aan de Universiteit van Amsterdam aanvaardde . vergroten Foto 1. Prof.dr.ir. Richard van de Sanden

Directeur FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen, per 1 januari 2011. "Richard van de Sanden past uitstekend in het profiel van de nieuwe directeur. Hij is een excellente wetenschapper en een gewaardeerd collega met oog voor ontwikkelingen binnen én buiten het veld," aldus Wim van Saarloos, directeur van FOM. "Zowel het onderzoeksveld als het FOM-instituut zullen profiteren van zijn bindend leiderschap." Van de Sanden is sinds 2000 hoogleraar en groepsleider van de Plasma & Materials Processing groep in Eindhoven. Hij richt zich in het bijzonder op de analyse van de fysisch-chemische processen die een rol spelen bij plasmadepositie: de afzetting en modificatie van dunne films door plasma's. Deze technologieën kunnen worden toegepast in de productie van onder andere zonnecellen, optische coatings, en andere halfgeleiderapplicaties als microbatterijen en condensators. Vele proefschriften en wetenschappelijke artikelen in gerenommeerde tijdschriften leidden al tot verschillende (wetenschappelijke) prijzen, waaronder de William Crookes Prize van de EPS voor zijn plasmafysisch/chemisch werk. Van de Sanden heeft in Eindhoven een grote onderzoeksgroep opgebouwd die internationaal zeer toonaangevend is. Bovendien is hij alert op toepassingsmogelijkheden van zijn werk en zet hij zich actief en met succes in voor kennisoverdracht. Hij ontving hiervoor in 2009 de eerste FOM Valorisatie Prijs. Dit jaar werd hij benoemd als lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Van de Sanden heeft zin in deze nieuwe opdracht: "Vooral het feit dat ik nu bijna vanaf het eerste moment betrokken kan zijn bij de plannen rond de relocatie en uitbouw van Rijnhuizen is heel erg motiverend. Ik vind het erg leuk en heb er ontzettend veel zin in om tot een samenhangende nationale onderzoeksagenda op het gebied van fundamenteel energieonderzoek te kunnen komen. Want dat is hard nodig!"

Energieonderzoek bij FOM De Stichting FOM heeft in haar Strategisch Plan 2010-2015 'Topfysica midden in de wereld' onder meer aangegeven het funderend energieonderzoek een sterke impuls te geven. Naast de vestiging van het nationaal FOM-instituut voor funderend energieonderzoek op de campus van de TU Eindhoven, zal FOM een aantal focusgroepen op energiegebied oprichten die bij andere universiteiten worden gehuisvest. Met deze focusgroepen wil FOM majeure vernieuwingen in het nationale landschap van het funderend energieonderzoek tot stand brengen. Krachtig en gedreven leiderschap is daarvoor cruciaal, evenals een sterke locale infrastructuur. De energie-focusgroepen zijn nauw verbonden met het nieuwe instituut voor funderend energieonderzoek. Daarnaast zoekt FOM expliciet aansluiting bij andere gebieden en organisaties om zo tot een gezamenlijke nationale aanpak te kunnen komen.

Meer informatie -Persbericht FOM Valorisatie Prijs 2009 voor Van de Sanden: rtikel.pag?objectnumber=95738

-Energieonderzoek en uitbouw FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen:
http://www.fom.nl/live/onderzoek/instituten/energieonderzoek.pag
-Strategisch Plan 2010-2015 FOM:
http://www.fom.nl/live/overfom/missie_strategie/strategisch_plan.pag
-Werkgebied Plasma & Materials Processing: http://www.phys.tue.nl/pmp/

Contact
Richard van de Sanden, telefoon (040) 247 48 80. Gieljan de Vries, Hoofd publieksvoorlichting en communicatie Rijnhuizen, telefoon (030) 609 69 02.
Gabby Zegers, Hoofd Communicatie FOM, telefoon (030) 600 12 08, e-mail: gabby.zegers@fom.nl