Trots op Nederland

Nieuws

29 sep 2010 | Regionieuws: plannen woontoren wankelen

Het college van gemeente Purmerend is voornemens het bestemmingsplan van het kwadrant Europa in Weidevenne aan te passen om de bouw van een 60 meter hoge toren mogelijk te maken, waar het huidige bestemmingsplan een maximale hoogte van 18 meter toestaat. Burgers zijn niet tijdig geïnformeerd en protesteren, maar het college lijkt hier geen gehoor aan te willen geven. Trots op Nederland komt op voor de rechtszekerheid van de bewoners van Purmerend!

Tijdens de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer op 22 september was het duidelijk: het college wil er alles aan doen om de plannen die er zijn voor de realisatie van een woon-zorg complex in Weidevenne doorgang te laten vinden, inclusief de bouw van de hoogste toren in Purmerend: 60 meter!

Omwonenden zijn hier niet van gecharmeerd. Tot voor kort werd hen door de gemeente verteld dat er geen plannen voor een 60 meter hoge toren bestonden, maar dat er een gebouw van hooguit 18 meter hoog zou komen.

Toch blijkt nu dat de gemeente al in 2007 afwist van deze plannen en aan de verdere ontwikkeling heeft meegewerkt. Het college stelt simpelweg dat er geen alternatieven mogelijk zijn. Er wordt gesteld dat indien de gemeenteraad het voorstel niet steunt, dit de doodsteek voor het hele woon-zorg complex zal zijn.

Trots op Nederland verweerde zich heftig tegen deze stellingname. Uit berekeningen blijkt dat de noodzakelijke ruimte ook gerealiseerd kan worden met een bouwwerk dat wel binnen het bestemmingsplan te realiseren is.

Op ons aanraden zijn de bewoners vandaag bij de meeste fracties langsgeweest om een alternatief te presenteren. Één van de voordelen van dit alternatief is dat de oplevering van het complex zelfs een jaar eerder kan plaatsvinden.

Trots op Nederland zal dan ook tijdens de gemeenteraadsvergadering op 30 september 2010 alle raadsleden proberen te overuigen dat een alternatief reëel en zelfs beter is.

http://www.echo.nl/hg-hg/buurt/ingezonden/1076542/plannen.voor.woontore n.van.60.meter.wankelen/