Strukton


Bedrijfsvriendelijke database voor CO2 Footprint-berekeningen

29 | 09 | 2010

Aan het einde van dit jaar zal een online database beschikbaar komen waarin bouwbedrijven hun CO2 berekeningen kunnen bijhouden. De grote toegevoegde waarde zit in de mogelijkheid om deze berekeningen op te slaan in een landelijke database, waardoor zowel voor bouwbedrijven als voor leveranciers de administratieve last wordt verlicht.

Ballast Nedam, Heijmans en Strukton hebben in samenwerking met Bouwend Nederland gisteren de samenwerkingsovereenkomst getekend om gezamenlijk deze database te gaan ontwikkelen.

Eén berekening
Met de komst van de CO2 Prestatieladder van ProRail zijn de bedrijven die op het hoogste niveau (niveau vijf) van de ladder opereren verplicht om de CO2 Footprint-berekening van de belangrijkste leveranciers jaarlijks te verzamelen. Op dit moment stuurt elke gecertificeerd bedrijf naar haar leveranciers een eigen verzoek om een CO2 berekening in te leveren. Dit leidt bij de leveranciers en gecertificeerde bedrijven tot onnodige administratieve rompslomp. Met de komst van de database kunnen de leveranciers zelf de CO2 Footprint berekenen en hoeven zij maar één keer de berekening te maken. De website is voor iedereen toegankelijk en verlicht de administratieve last voor alle bedrijven die hierbij betrokken zijn.

Bewustwording in de keten
De initiatiefnemers waarderen de ingezette actie met de CO2 Prestatieladder en willen de CO2 bewustwording verder in de keten brengen. Door aan de ene kant een eenvoudig systeem te introduceren om de CO2 Footprint te kunnen berekenen en beschikbaar te stellen en aan de andere kant door de keten met een CO2 reductieprogramma te stimuleren om de CO2 emissie in de keten te verlagen.

Steun van Bouwend Nederland
Bouwend Nederland ondersteunt dit soort keteninitiatieven. 'De CO2 Prestatieladder van ProRail is een feit. Gezien de inspanningen van bedrijven om in korte termijn op niveau 3 of hoger in te stappen, heeft de CO2 Prestatieladder haar plek veroverd.' Bouwend Nederland steunt de procesbenadering die de CO2 Prestatieladder hanteert. 'Er wordt nu geen onderlat vastgesteld maar het uitgangspunt is de eigen nulmeting van het bedrijf. Vanuit dat punt worden de inspanningen die een bedrijf pleegt op CO2 beperking ook beloond. We zien daarnaast wel een groot gebrek met betrekking tot de toepassing van de CO2 Prestatieladder: het instrument is niet toegespitst op de bedrijven. Met als gevolg dat de bedrijven onnodig veel tijd en geld kwijt zijn om aan bepaalde eisen te voldoen. Met de komst van de CO2 database is een belangrijke stap in de goede richting gezet om de CO2 Prestatieladder "bedrijfsvriendelijk" te maken.'

Gebruik de database
De CO2 database is voor de ketenpartners in de bouw ontwikkeld. 'We willen alle gecertificeerde bedrijven en leveranciers verzoeken om straks gebruik te maken van deze database, dat scheelt voor alle partijen veel administratie.'

Strukton Groep