Radboud Universiteit Nijmegen


Meer opsporingsmogelijkheden nu computer handschriften vergelijkt

Datum bericht: 29 september 2010

Dreigbrieven, zelfmoordbrieven - het kan belangrijk zijn om te weten wie de schrijver is van een handgeschreven tekst. Forensisch experts kunnen handschriften identificeren, maar voor objectieve resultaten of om een grote handschriftendatabase door te pluizen, heb je een computer nodig. Ralph Niels, promovendus Kunstmatige intelligentie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, ontwikkelde technieken voor geautomatiseerde handschriftherkenning. Hij promoveert maandag 4 oktober.

Twintig woorden
Niels: `Experts zijn heel goed in het vergelijken van handschriften. De computer kan helpen door bijvoorbeeld een stukje handschrift, twintig woorden kan al genoeg zijn, te vergelijken met een grote verzameling. Denk aan een database met handschriftproeven die zijn afgenomen van verdachten.'
Zo'n database is er nog niet. `Maar dat is een kip-eiprobleem: hij is er niet omdat er geen techniek was om daar een handschrift uit te "zeven".' Nu die er is, heeft het zin om zo'n verzameling aan te leggen.

Objectief bewijs
Handschriftherkenning levert nooit hét bewijs, maar is altijd ondersteunend: `Je wordt er niet op veroordeeld, net zo min als op één DNA-spoor. Niettemin: handschrift kan een rol spelen in de bewijsvoering, dus het is van belang dat de identificatie ervan objectief beschreven kan worden.'