Gemeente Smallingerland


* | 2010

* | September

* | Hooidamsbrug wacht op reparatie

Hooidamsbrug wacht op reparatie

Een afgebroken bout tussen de tandwielen was twee weken geleden de oorzaak van de storing aan de Hooidamsbrug. Nadat de brugwachter een schip had doorgelaten en de brug wilde laten zakken haperde deze. Hier werd melding van gemaakt en al snel kwam aannemer Jongema langs voor een inspectie. Deze concludeerde dat slijtage oorzaak was van de afgebroken bout. Hierdoor is het aandrijfmechanisme verbogen. Jongema heeft een tijdelijke oplossing aangebracht zodat de brug toch gebruikt kan worden. Besloten is wel om de bijna 40 jaar oude brug alleen voor de beroepsscheepvaart op te halen. De Hooidamsbrug is een belangrijk ontsluitingspunt en van groot belang voor de scheepvaart. Het college van B&W besluit binnenkort over een definitieve oplossing.